Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Så arbetar DSV preventivt mot olyckor inom vår logistikverksamhet

Ett effektivt systematiskt arbete är nyckeln!

Joakim Sund DSV Solutions

En logistikverksamhet är fylld av moment som kräver god planering och kommunikation, både mellan kunder och medarbetare emellan. Ofta behöver truckförare samlas på en mindre yta och utföra arbetsmoment på både låg och hög höjd, vilket ställer höga krav på en fungerande säkerhetskultur.

"På DSV har vi ett starkt systematiskt arbetsmiljöarbete. För vår logistikverksamhet genomför vi riskbedömningar enligt en fastställd verksamhetskalender där varje månad har ett eget fokusområde. Exempelvis analyserar vi alla truckar och truckkörning på våra lager, utför kontroller av pallställagen, granskar lyft- och belastningsergonomi för olika delar av verksamheten och identifierar utbildningsbehoven", säger Joakim Sund, Quality Assurance Specialist hos DSV Solutions.

Ett effektivt systematiskt arbete är nyckeln

En effekt av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att man minskat olyckor och tillbud från redan låga nivåer, till nästintill obefintliga. Varje lagersite i Sverige har en egen skyddskommitté som genomför ronder och möten vid fyra tillfällen per år. Joakim samordnar och deltar vid de tillfällena för att hela tiden ha en bra och nära relation till ansvariga chefer och medarbetare.

"Dessa möten är väldigt viktiga då vi går igenom all statistik över sjukfrånvaro och rehab, tillbud och eventuella olyckor som skett sedan sist, genomförda riskbedömningar och vilka behov som finns av nya samt uppföljning av skydds- och brandronder", säger Joakim Sund.

5 tips, som DSV själva gör, för att förebygga olyckor på arbetsplatsen

 

  • Planera in och genomför ronder med specifikt inriktade riskobservationer under året och säkerställ att ni har rutiner för att rapportera riskobservationer som inte kan åtgärdas direkt. Genom att ha ett systematiskt arbete med dessa frågor fångas riskfaktorer upp i ett tidigt skede.
  • Genomför utbildningar inom prioriterade områden i organisationen. DSV genomför årligen utbildningar i brandskydd, HLR, livsmedel, ADR, ergonomi, IT-säkerhet etc för våra medarbetare

  • Sätt tydliga mål inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet som ska redovisas och följas upp i företagets ledningsgrupp. Hos DSV Solutions tillhör och rapporterar vår kvalitetsansvarig till VD
  • Implementera ett system så att tillbud och riskobservationer enkelt kan rapporteras. DSV använder IA-systemet för Transportföretagen (TRIA) för riskbedömningar och rapportering av händelser
  • Säkerställ och upprätta en plan för underhåll och besiktning av truckar, portar, bryggor, tryckkärl, komprimatorer, plastmaskiner och andra viktiga moment i verksamheten. DSV säkerställer detta kontinuerligt under året genom det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet.
 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst