Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vår väg mot netto-noll utsläpp

År 2023 utvecklade vi en färdplan för att stödja vår strategi i syfte att minska koldioxidutsläppen och se till att vi är på väg att nå de uppdaterade målen för minskade koldioxidutsläpp

Green logistics

För att uppfylla våra ambitioner har vi inom DSV utvecklat en färdplan mot minskade utsläpp av koldioxid, som kommer att vägleda våra åtgärder för att uppnå våra dekarboniseringsmål under de kommande åren. Den beskriver de viktigaste fokusområden som vi kommer att arbeta med för att nå våra mål, vilka inkluderar:

  • Ökad energieffektivitet
  • Utfasning av fossila bränslen för alla transportsätt
  • Produktion av förnybar energi
  • Testning och implementering av ny teknik.

Vi kommer att arbeta för att nå våra mål och resultat enligt färdplanen i nära samarbete med våra kunder, underleverantörer och andra intressenter för att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp i hela vår leveranskedja. 

Färdplan och fokusområden kommer att utvärderas och uppdateras kontinuerligt för att återspegla den senaste tekniken, kunskapen och utvecklingen. Med separata spår för var och en av våra divisioner kan vi identifiera och fokusera på de koldioxidlösningar som tar hänsyn till varje divisions unika utmaningar och möjligheter samtidigt som vi säkerställer anpassning till åtgärder som vidtas i hela organisationen.

I våra divisioner är vi beroende av olika teknologier som skiljer sig markant i både mognad och kostnad. I vår Solutions-division använder vi väl beprövade och mogna teknologier som kan ge effektiva koldioxidminskningar. Inom Road-divisionen ser vi en ökande mognad av teknologier som fortfarande behöver skalas upp och testas för att visa sig lämpliga för ändamålet i vårt nätverk. För Air & Sea-divisionen kommer majoriteten av koldioxidbesparingarna att härröra från effektivitetsförbättringar på kort sikt, eftersom nollutsläppsteknologier fortfarande mognar och endast är tillgängliga i begränsad skala och till höga kostnadspremier.

Färdplanen för utsläpp av koldioxid förutsätter en årlig tillväxt på upp till 4,5 % i aktiviteter fram till 2030 för att säkerställa att våra initiativ tar vederbörlig hänsyn till marknadens förväntningar.

Du kan läsa mer om vår färdplan och miljöarbete i vår Hållbarhetsrapport för 2023 samt här på vår hemsida via nedan länkar:

Ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2023

Läs mer om vårt miljöarbete  

 

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst