Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Investera i hållbart bränsle för dina sjötransporter

Visste du att transporter står för 30% av alla globala utsläpp? Genom att investera i hållbart marint biobränsle minskar du inte bara dina utsläpp från sjötransporter utan är även med i omställningen från fossila bränslen.

Sjöfrakt

Medvetenheten och behovet av hållbara alternativ ökar, och en lovande lösning som vinner terräng är användningen av hållbart marint biobränsle.

Hållbara bränslen erbjuder en möjlighet att minska koldioxidavtrycket avsevärt jämfört med traditionella fossila bränslen. Genom att investera i dessa alternativ kan företag som är beroende av sjötransporter minska sina utsläpp samtidigt som de aktivt bidrar till övergången till mer miljövänliga bränslen.

Biobränslen delar liknande egenskaper med fossila bränslen men med ett lägre koldioxidavtryck. Deras användning leder inte bara till minskade utsläpp under transport, utan även till en reducerad miljöpåverkan vid tillverkningen.

Fördelarna med biobränsle inkluderar:

  • Signifikant minskning av CO₂-utsläpp: Biobränslen kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 90% jämfört med fossila bränslen.
  • Direkt ersättning: Biobränslen kan användas som direkt ersättning (drop-in) för flyg-, sjö- och vägtransportbränslen 
  • Förnybara källor: Biobränslen kommer från förnybara källor, vilket bidrar till att minska beroendet av icke-förnybara resurser.
  • Minskning av partikelutsläpp: Biobränslen kan avsevärt minska partikelutsläppen (PM), vilket har positiva effekter på luftkvaliteten.
  • Biologiskt nedbrytbara: Biobränslen bryts naturligt ned vid t.ex. en olycka, vilket minskar miljöpåverkan jämfört med fossila bränslen.
  • Högre energieffektivitet: Ny utveckling inom biobränslen innebär att dessa troligtvis kommer att vara mer energieffektiva än konventionella bränslen inom en snar framtid.

Genom att välja hållbart biobränsle för era sjötransporter kan ditt företag inte bara minska sin miljöpåverkan utan också vara en del av den nödvändiga övergången till mer hållbara energialternativ.

Läs mer om hur du kan minska dina utsläpp från sjötransporter via nedan länk:

Hållbara bränslen

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst