Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Läkemedelshantering med patientsäkerheten i fokus

DSVs logistikcenter i Rosersberg består av ett omfattande och högteknologiskt multilager där 12 000 kvm är tempererat och anpassat till läkemedelshantering.

Jörgen Olsson

Vår utgångspunkt i vår läkemedelshantering är att alltid skydda patientsäkerheten. DSVs logistikcenter i Rosersberg består av ett omfattande och högteknologiskt multilager där 12 000 kvm är tempererat och anpassat till läkemedelshantering. Produkter vi idag hanterar i Rosersberg är bland annat näringslösningar och produkter som behövs på sjukhus som narkospreparat.

”Hanteringen är skild från den övriga verksamheten och hanteras av specialutbildade DSV-medarbetare. Vi har exempelvis en kompetensmatris där vi dokumenterar vem som har utbildning i vad beroende på vilket ansvar man har i verksamheten. Utbildningarna täcker bland annat dokumenthantering och hur vi hanterar produkterna” säger Jörgen Olsson, Quality Assurance Manager på DSV i Rosersberg.

Checklistor och temperaturloggar för att säkra upp gentemot kravbilden

För att säkerställa att vi följer alla lagstadgade kravbilder har vi checklistor för vår hantering och lagerföring. Exempelvis scannas alla produkter för att säkra spårbarheten. Vi arbetar med mottagningsprotokoll vid mottagning av gods där vi säkerställer om allt var plomberat vid ankomst, temperaturloggar, påverkan av exempelvis lukt, kemikalier, växter. 

”Det handlar om patientsäkerhet. Vi behöver exempelvis alltid kontrollera att godset är helt och rent och att antalet kollin stämmer. Vi dubbelkollar allt och arkiverar alla dokument i 10 år, i ett brandsäkert skåp” säger Jörgen.

Regelbundna kontroller av verksamheten

För att säkerställa hantering av läkemedel utför vi årliga kontroller så att vi följer lagkraven och enligt HealthcareQMS. Vi har även externa kontroller med 1-3 års mellanrum med både våra kunder och Läkemedelsverket.

”En av våra kunder i Rosersberg har utfört granskning här både 2022 och 2023. Läkemedelsverket kommer nu i mars att utföra en av dessa externa kontroller hos oss. Det är viktigt både för DSV, våra kunder och för deras slutkunder” säger Jörgen.

Läkemedelshantering är komplext. DSV i Rosersberg har givetvis alla certifieringar som krävs för att hantera läkemedel under förhållanden som är säkra och helt överensstämmande med alla relevanta standarder, inklusive ISO-9001.

 

Lagertjänster inom läkemedel vi kan erbjuda i Rosersberg:

  • Inkommande och utgående logistik
  • Förvaring och hantering
  • Förpackning
  • Kvalitetskontroll

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst