Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV satsar i södra Stockholm

Under 2024 satsar vi i södra Stockholm genom en utbyggnad av DSVs terminal och kontor i Länna.

Länna

DSV Road har i många år haft sin huvudsakliga stockholmsverksamhet i Länna i södra delen av huvudstaden. Efterfrågan på våra tjänster ökar kontinuerligt och under 2022 invigde vi nya lokaler i Rosersberg i norra Stockholm för att kunna erbjuda både ökad kapacitet och service. Under 2024 satsar vi vidare även i södra Stockholm genom en utbyggnad av vår fastighet i Länna. 

I och med satsningarna kommer vi att hantera både befintliga och nya kunders styckegodsvolymer på ett effektivare sätt och med möjlighet för dem att växa ytterligare tillsammans med oss. Eftersom vi finns med terminaler både i norra och södra delen av Stockholm kan vi även erbjuda en hög och jämn service oavsett var våra kunder befinner sig i området.

Genom att använda två terminaler i Stockholm bidrar vi också till att minska miljöpåverkan genom reducerade rundor för inhämtning och distribution. Inom DSV har vi höga ambitioner i vårt hållbarhetsarbete, varför alla initiativ som reducerar koldioxidutsläpp tas i beaktande.
 
Som stor arbetsgivare är det väsentligt att kunna erbjuda våra medarbetare en arbetsplats som både är trygg, säker, modern och ändamålsenlig. Ett av målen med projektet i Länna är just att förstärka dessa väldigt viktiga delar för att fortsatt vara en arbetsplats som attraherar både nuvarande och blivande kollegor.

Utbyggnaden beräknas vara klar under hösten 2024.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst