Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

En ständig strävan mot ökad hållbarhet ger resultat

Inom vårt företag har vi starka hållbarhetsambitioner och arbetar ständigt för att höja oss och förbättra våra prestationer. Därför är det verkligen givande när våra ansträngningar uppmärksammas externt av respekterade experter och institutioner.

Hållbarhet inom DSV
Som en världsledande aktör inom transport- och logistiksektorn måste DSV säkerställa hög transparens och noggrannhet i vår rapportering av ESG-data (Environmental, Social, and Governance). För att uppnå det strävar vi efter att följa internationellt erkända rapporteringsriktlinjer, ramverk och index för att säkerställa vår ställning som en pålitlig och ansvarsfull partner. 

DSV har höjt sig i flera mätningar

För att möjliggöra övervakning och rapportering av våra framsteg, mot våra hållbarhetsmål, har DSV utvärderats av de ledande internationella ESG-värderingsinstituten, såsom MSCI, Sustainalytics, EcoVadis, Carbon Disclosure Project (CDP), S&P Global, ISS ESG, FTSE Russel och Moody's ESG Solutions - där vi höjt oss i flera mätningar.

När CDP (Carbon Disclosure Project) publicerade sin 2023 Climate Change-poäng fick DSV en A-poäng, vilket är en förbättring från vår B-poäng år 2022. Detta placerar DSV bland de 12% bästa företagen inom vår grupp: Intermodala transporter och logistik, vilket vi är väldigt stolta över.

Vidare är vi glada över att för första gången ha tilldelats en platinamedalj för 2023 av det prestigefyllda EcoVadis Sustainability Rating Agency, som är det högsta betyget man kan få. Med en poäng på 78/100 hamnade vi i den översta 1%-nivån bland rankade företag i vår bransch, vilket är en bekräftelse på DSVs engagemang inom hållbarhet.

I tillägg har DSV, för tredje året i rad, även höjt sina ESG-betyg. Det är Sustainalytics Morningstars ESG-riskbetyg, som uppgraderade vår poäng från 14,1 till 13,0, vilket ytterligare illustrerar att våra väsentliga hållbarhetseffekter hanteras väl med låg riskrankning. Faktum är att DSV nu har det näst högsta betyget som uppnåtts av någon organisation inom branschgruppen flygfrakt och logistik.

ISS Quality Score ESG-betyg har även uppgraderat DSVs miljö- och sociala poäng från 2 till 1, vilket är den högsta möjliga poängen från ISS som bekräftar DSVs ledande position inom logistikbranschen. 

"Det är en ära att få dessa höga betyg, vilka är resultatet av det hårda arbete som utförs av våra kollegor varje dag för att nå våra hållbarhetsmål, med starkt stöd och  engagemang från vår högsta ledning. Tillsammans driver vi hållbarhetsagendan inom hela organisationen", säger Izabella Arwidson, Sustainability Manager inom DSV i Sverige, och fortsätter:

"Vi arbetar ständigt mot att höja oss och jag ser fram emot vår fortsatta resa mot att bli bäst i branschen inom hållbarhet".

Läs mer om våra miljömål och arbete inom hållbarhet

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst