Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Både stora och små steg i DSVs satsning mot klimatneutral verksamhet

DSVs arbete med att minska vårt klimatavtryck pågår kontinuerligt och här är några exempel av många initiativ som görs för att vi ska nå vårt mål mot netto noll i utsläpp år 2050.

Green logistics

Arbetet för att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål fortskrider i allt högre takt. De enklaste åtgärderna är de som vi kan påverka själva, det som kallas scope 1 och 2. För att lyckas i scope 3, som våra underleverantörer har störst inverkan på, behöver vi hitta gemensamma arbetssätt med flertalet underleverantörer för att kunna nå målen.

Det är också hållbarhetsarbetet inom scope 3 som kräver mest tid och ihållighet.

Ett par av de åtgärder som vidtagits, och kontinuerligt förbättras, är den gemensamma strävan efter införande av fossilfria transporter och att tjänsteresor utförs med minimal klimatpåverkan. Utvecklingen och möjligheterna för nyttjande av fossilfria drivmedel skiljer sig radikalt mellan olika transportsätt och där upplever man att det är transportmedel för väg som kommit längst.

När det gäller fossilfria fordon ökar användningen av eldrivna fordon och andra alternativ, såsom HVO-drivna ekipage. DSV satsar därför också väldigt mycket på att övergå från fossildrivna fordon till de mer hållbara alternativen. Under 2024 och 2025 beräknas minst 300 nya eldrivna fordon implementeras i våra trafiker och 2030 räknar vi med att ha mer än 2000 eldrivna fordon inom DSV.

Även sättet som DSVs personal utför sitt arbete påverkas av vår syn på hållbarhet, bland annat för hur vi hanterar tjänsteresor. Om möjligt ska möten som kräver resor ersättas med andra alternativ där digitala möten fått en alltmer framträdande roll, men ibland kräver vårt arbete att vi reser och dessutom via flyg.

2023 introducerade DSV ett program för hållbart flygbränsle (SAF) för att minska utsläpp från tjänsteresor. Syftet med detta initiativ är att minska utsläppen från tjänsteresor så mycket som nuvarande produktionsteknik av SAF tillåter. Det innebär att vi under 2023 minskade utsläppen från affärsresor med 93 % då SAF för närvarande har en liten andel av restutsläpp till följd av produktionsprocessen.

DSV köpte dessutom ytterligare volymer av SAF genom klimatkompensation för att täcka de återstående 7 %. Genom ett fokus på klimatreducerande åtgärder inom flygsektorn sänder vi signaler till SAF producenter att det finns en ökad efterfråga för mer hållbart bränsle.

DSV arbete med att minska vårt klimatavtryck pågår kontinuerligt och detta är bara några exempel av många initiativ som görs för att vi ska nå vårt mål mot netto noll utsläpp 2050.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst