Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV satsar på biologisk mångfald

Den 22 maj firat vi på DSV den Biologiska mångfaldens dag genom att påbörja vårt arbete med att omvandla gräsytor till blomsterängar.

Blomsteräng

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. Den biologiska mångfalden minskar dock i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en bidragande orsak till den snabba förlusten av arter.

FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är “ansträngt till bristningsgränsen”. Vår civilisation är direkt eller indirekt beroende av biologisk mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder detta säkerhetsnät. Men rapporter från IPBES konstaterade också att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

Att omvandla gräsytor till blomsterängar är ett av DSVs miljömål under 2024. Under området natur finns även ett mål om att sätta upp hotell för våra pollinerande insekter. Förutom området natur har DSV mål kopplade till transporter, byggnader och människan.

 Izabella Arwidsson,      Sustainable manager i Sverige

"Att omvandla gräsytor till blomsterängar och skapa livsmiljöer för pollinerande insekter är ett viktigt steg för att stödja biologisk mångfald. Detta initiativ inom området natur är en del av våra bredare hållbarhetsmål som även inkluderar transporter, byggnader och människan. Vi är stolta över att ta konkreta steg mot ökad biologisk mångfald och en mer hållbar framtid.", säger Izabella Arwidsson, Sustainable manager på DSV i Sverige.

Izabella DSV

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst