Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV tar nästa steg för ökad transparens kring CO2-utsläpp

Nu kan alla DSVs kunder se vilka CO2-utsläpp deras sändningar genererar, på sin faktura. I tillägg kan man se sina CO2-utsläpp för flyg- och sjöfrakt i myDSVs funktion: Reports&Insights.

CO2 rapport

CO2-rapport direkt på din faktura

Sedan tidigare har de kunder som anlitar DSV för sjö- och flygfrakt kunnat se vilka koldioxidavtryck varje sändning medfört på sina fakturor. Nu ska även de kunder som använder DSV för sina vägtransporter kunna se vilka CO2-utsläpp deras sändningar genererar. Detta kommer appliceras successivt med start nu i maj. 

På fakturan är värdena en uppskattning baserad på de fakta som fanns med i samband med bokning, vilket innebär att denna siffra kan skilja sig från CO2-utsläppen i miljörapporten. Det är alltid siffran i miljörapporten som speglar verkligheten bäst. 

Initiativet är ytterligare ett steg i våra ansträngningar att tillhandahålla transparens och stödja våra kunder på resan mot minskade koldioxidutsläpp. Det är också bara ett av flera initiativ som DSV initierat, både nationellt och globalt, för att minimera påverkan på klimatet.

”Vårt nya initiativ är utformat för att skapa synlighet för CO2 på transportnivå och öka transparensen mellan de försändelser våra kunder bokar via DSV och de CO2-utsläpp som är förknippade med dessa försändelser,” säger Izabella Arwidson, Sustainability Manager på DSV i Sverige, och fortsätter: "Att kunder har en förståelse för att transporterna genererar utsläpp är en grund för att vi tillsammans ska kunna arbeta för att minska dessa utsläpp."  

CO2-rapport via DSVs kundportal myDSV
Förutom att vi visar CO2-utsläpp på fakturorna är det numera även möjligt för DSVs kunder att se C02-utsläpp för flyg- och sjöfrakt i DSVs kundportal myDSV, via Reports&Insights funktion: CO2 Footprint.

"Med Reports&Insights ger vi DSVs kunder en tjänst som visualiserar deras logistikaktiviteter hos DSV som grund till faktabaserade beslut, proaktiv framförhållning och identifiering av förbättringspotential", säger Mattias Högström, Manager, Red Carpet Service, DSV Air & Sea

I nuläget finns Reports&Insights bara för flyg- och sjöfrakt men kommer även implementeras för vägtransporter inom kort.

Vänligen kontakta mattias.hogstrom@se.dsv.com  om ni vill veta mer om Reports&Insights på myDSV, och hur man kan jobba med funktionen som man kan se ett exempel på enligt nedan.

Co2 i myDSV

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst