Logo DSV

DSVs vision stöds av fyra strategiska fokusområden som anger vår ambition.

Vi vill vara en ledande global leverantör, som uppfyller kundernas behov av transport- och logistiktjänster, med fokus på omfattande tillväxt samt att vara bland de mest lönsamma i vår bransch.

 

Våra kunder

Vi erbjuder våra kunder globala och konkurrenskraftiga transport- och logistiktjänster av jämn och hög kvalitet.
DSVs vision och strategi

Tillväxt

Vi strävar aktivt efter lönsam tillväxt som balanseras mellan en rent organisk marknadstillväxt och en aktiv förvärvsstrategi.

Operativ excellens

Operativ excellens i våra affärsprocesser är avgörande för att vi ska kunna arbeta med högsta produktivitet, vilket gör att vi kan vara konkurrenskraftiga och leverera tjänster av hög kvalitet till våra kunder.

Våra anställda

Vi strävar efter att locka, motivera och behålla begåvade medarbetare genom att erbjuda möjligheter till ansvartagande, mandat och möjligheter att växa. Vi värdesätter sunt affärsmannaskap och arbetar tillsammans som en enda stor global familj för att driva verksamheten framåt.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor