Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Sex steg för att välja speditör

När det gäller internationell eller inhemsk spedition, är val av rätt speditör ungefär som att välja en viktig affärspartner. De måste känna till dina styrkor och svagheter för att kunna stötta din verksamhet, ha ditt förtroende att övervaka dina pengar och bry sig om dina slutanvändare lika mycket som du gör.

Det finns några steg att tänka på för att kunna göra det bästa valet av speditör för dig och din verksamhet.

1. Gör din hemläxa

Innan du börjar leta efter en logistikleverantör är det viktigt att analysera ditt företags transportbehov, vilken typ av tjänster ditt företag kommer att behöva och vilka volymer du planerar att skicka. Den rätta speditören ska kunna hjälpa ditt företag och samtidigt ha en personlig kontaktnivå.

2. Har speditören branscherfarenhet och räckvidd

Har speditören i fråga erfarenhet från din bransch? Speditörer kan i allmänhet transportera varor på ett bra sätt, men de kanske inte har specifika kunskaper om din marknad. Det är viktigt att välja ett företag som har lokala experter inom ditt område.

Välj en speditör med global räckvidd. Finns de placerade i närheten av dina kunder och leverantörer? Kan de växa tillsammans med dig när ditt företag expanderar?

3. Säkerställ riskhantering

Av naturliga skäl sker globala transporter även under instabila förhållanden. Du behöver en speditör som kan minska risker och ha kunskap för att hantera problem när de uppstår. De bör vara proaktiva och erbjuda lösningar i rätt tid.

En strategi för att minska riskerna är varuförsäkring. Var noga med att fråga om vilka varuförsäkringar som erbjuds, eftersom det kan vara ett dyrt misstag att förlita dig på transportörens generella ansvar.

Sök en öppen dialog och transparens. Du vill ha en partner under krisperioder.

4. Få bekräftat att de har ett brett utbud av tjänster

Om ditt företag kräver multimodala leveranser, eller om du behöver lagra varor under en längre period, är det viktigt att arbeta med en speditör som tillhandahåller transporter via flyg, sjö och väg samt lager och övriga logistiklösningar. Du bör diskutera alla aspekter av din supply chain med tänkbara speditörer för att säkerställa att de tillhandahåller alla tjänster du behöver. Om speditören bara är verksamma lokalt, eller bara har ett smalt utbud av tjänster, saknar de kanske förmågan att vara flexibla när du behöver agera annorlunda.

5. Fråga om kommunikation och kundservice

Kommunikation är nyckeln. Logistik är en komplicerad verksamhet och din speditör ska hantera din transport från dörr till dörr. Du behöver dock detaljerna. Din logistikleverantör bör erbjuda Track & Trace-spårning online, aviseringar i tid och personliga samtal när du har frågor eller funderingar.

6. Kontrollera licenser, certifieringar och tillstånd

Speditörer måste ha olika tillstånd och dokumentation för att få hantera ditt gods och särskilda licenser för transport av känsliga och farliga produkter. Se till att din leverantör har rätt licenser för ditt gods och att de finns publicerade offentligt.

Att följa dessa steg kan hjälpa dig att hitta rätt speditör.

 Vad är spedition? (LÄNK)

Varför välja en speditör? (LÄNK)