Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vad är en AEO?

En auktoriserad ekonomisk aktör (AEO) är en part som är involverad i internationell handel som följer Världstullorganisationen eller motsvarande säkerhetsstandarder i supply chain.

[BOX]

Världstullorganisationens (WCO) definition av en auktoriserad ekonomisk aktör (AEO): En part som är involverad i den internationella rörelsen av varor i vilken funktion som helst förutsett att parten har godkänts av, eller agerar på uppdrag av, en nationell tullförvaltning som följer WCO eller motsvarande säkerhetsstandarder i supply chain.

Vem kan vara AEO?
Varje part som är inblandad i en internationell supply chain, och som bedriver tullrelaterad verksamhet, inklusive tillverkare, exportörer, importörer, speditörer, lager, tullombud, logistikleverantörer, transportörer, hamnoperatörer, flygbolag och andra.

Är DSV en AEO?

Ja. DSV följer certifieringsprocessen i de över 50 länder som är WCO-medlemmar i världen och där ett AEO-program har införts.

Vad betyder DSVs AEO-status för dig?
Den innebär att våra rigorösa interna processer inom informationssystemhantering (informationsintegritet), handelssäkerhet (anställdas och lokalernas integritet), efterlevnad av tullbestämmelser och finansekonomiska förvaltning, uppfyller överenskomna tullstandarder.

I huvudsak kan en exportör som arbetar med certifierade supply chain-partners, vilka kontrollerats och godkänts av importlandets tullmyndighet, anta att processen blir säkrare och snabbare än att arbeta med en partner som inte har ackreditering.

AEO-certifiering anses världen över som ett kvalitetsmärke som anger att vi är en säker del i den internationella supply chain, att våra standarder och rutiner är effektiva och att vi är en pålitlig affärspartner.

Varför ska jag använda en AEO?

Förutom tryggheten att veta att AEO arbetar enligt de högsta säkerhetsstandarderna, inkluderar fördelarna i allmänhet:

 • Dagligt samarbete med tulltjänstemän runt om i världen
 • Goda relationer med tulltjänstemän runt om i världen
 • Snabbare tullhantering
 • Prioriterad behandling 
 • Färre kontroller av dokument mm
 • Mindre omfattande deklarationer för import och export
 • Förbättrad riskhantering avseende efterlevnad av tullbestämmelser och krav på godsets säkerhet
 • Hög nivå av kommunikation och samarbete mellan partners inom supply chain
 • Integrerade globala lösningar 
 • Vi börjar med att definiera krav, granska projektet, för att få OAS-auktorisering
 • Våra programvaror inom DSV ger effektiva och pålitliga lösningar till ekonomiska aktörer

Varför inrättades AEO-systemet?

Växande global handel och ökande säkerhetshot mot godstransporter runt om i världen, tvingade tullmyndigheterna att säkra upp den internationella handeln i stället för att bara ta ut tullar.

 • WCO utarbetade: Framework of Standards to Secure and Facilitate global trade (SAFE) som svar på den ökande handeln och säkerhetshoten. SAFE bygger på fyra principer:
 • Elektronisk förhandsinformation om gods har harmoniserats
 • Varje land följer en konsekvent strategi för riskhantering för att hantera säkerhetsfrågor
 • Tullmyndigheter i det avsändande landet utför inspektion av containrar och gods med hög risk om tullmyndigheterna i det mottagande landet begär det
 • Tullmyndigheterna kommer att fastställa fördelarna för företag som uppfyller minimikrav på supply chain.

AEO-programmet är en viktig del av SAFE.