Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Lagerautomation som gynnar din verksamhet – och dina kunder

Hantering är den utmanande länken i många företags supply chains. Speciellt när de bygger på ett traditionellt lagerkoncept. Om ditt företag driver lagerhantering har du förmodligen sett över möjliga automatiserade lagerlösningar. Och kanske kom du då fram till att fördelarna inte uppväger kostnaderna för investeringar och teknik.

Med DSV Fulfilment Factory kan du få fördelarna från AutoStore-system, med automatiserade arbetsstationer, i ett plug & play format och till en minimal investering. Systemet är utformat för att effektivisera din lagrings- och hanteringsprocess med en pålitlig, skalbar och kostnadseffektiv setup med nollfelstolerans. Anslut till DSV Fulfilment Factory och få fördel av att uppfylla dina kunders förväntningar, samtidigt som du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Kontakta oss

Hur din verksamhet gynnas

Hållbarhet

Traditionella lager är byggda med utrymme, ljus och värme för att människor ska kunna arbeta, men robotar fungerar bra utan ljus och värme och nyttjandet av utrymmet blir så mycket effektivare eftersom robotarna arbetar inom ett kubiskt rutnät.

Om du implementerar DSV Fulfilment Factory som en del av din lagerlösning,  kommer det att resultera i energibesparingar och minskade utsläpp. 
Faktum är att det automatiserade lagringssystemet bara kräver en yta motsvarande endast 25 % av det utrymme som behövs för samma kapacitet inom traditionell manuell lagring.

Dessutom är robotarnas energiförbrukning extremt låg. Robotarna genererar kraft när de sänker korgar under arbetets gång samt när de sänker hastigheten, ungefär som en elbil. Genom att återproducera strömmen på detta sätt blir energianvändningen minimal. Anslut till DSV Fulfilment Factory, då energibesparingar och effektivare användning av utrymmet gör din orderhantering mer hållbar.

Nu kan alla dra nytta av automatiserad hantering

Allt högre kundförväntningar, krympande orderstorlekar och brist på kvalificerad personal pressar orderhanteringen inom både e-handel, detaljhandel och grossistföretag.

Lagerautomation erbjuder en lösning, men hittills har bara företag med stora volymer, förutsägbara ordermönster och säkrade framtida flöden kunnat göra den betydande investering som behövs för robotic-konceptet, även känt som AutoStore-teknologi.

Med DSV Fulfilment Factory kan alla dra nytta av automatiserad lagerhållning för viss – eller all – orderhantering.

Vi investerar stort och rullar ut detta automationskoncept i flera av våra lager på strategiska platser runt om i världen, bland annat på vårt nya logistikcenter i Rosersberg/Stockholm, vilket skapar en rad DSV Fulfilment Factories. Många av våra kunder är redan igång och drar nytta av ökad tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Varje DSV Fulfilment Factory är fullt anslutna till vårt Warehouse Management System och är integrerade i vår verksamhet. Detta innebär standardanslutning via EDI eller API med transparens från början till slut . Med andra ord, detta är bokstavligen en plug & play-lösning, och särskilt inriktad mot både små och stora e-handelsföretag.

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions