Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSVs logistikanläggning i Rosersberg, norr om Stockholm och nära Arlanda flygplats, järnväg, hamn samt motorväg, erbjuder ett komplett utbud av transport- och logistiktjänster

DSVs anläggning i Rosersberg är ett integrerat och toppmodernt logistikcenter i Stockholm där samtliga divisioner, DSV Solutions, DSV Air & Sea och DSV Road finns representerade. 

Adressen till vårt logistikcenter i Rosersberg är: Kromgatan 4, 195 72 Rosersberg

Anläggningen i Rosersberg innefattar ett högteknologiskt lager, cross dock-terminal och kontor på sammanlagt ca 80 000 kvm fördelade enligt nedan:

  • Lager:       68 000 kvm
  • Entresol: 3 500 kvm
  • Cross dock terminal: 5 400 kvm
  • Kontor: 3 500 kvm

 

Ett av Sveriges mest attraktiva logistikområde

DSVs logistikanläggning i Rosersberg, strax norr om Stockholm, ligger nära flygplatsen Stockholm-Arlanda, hamn, järnväg och motorväg, vilket är mycket viktigt för DSVs och våra kunders affärsverksamhet, oavsett bransch. Placeringen i norra delen av Stockholm är även väldigt fördelaktig då området ligger i närheten av Sveriges största B2B och B2C-marknad i norra och centrala delen av Stockholm och Mälardalen. 

Vårt logistikcenter i Rosersberg består både av ett omfattande och högteknologiskt multilager samt en styckegodsterminal, vilket innebär en hög servicenivå för distribution med vägtransport till slutkund. Här finns även vår Air & Sea-verksamhet representerad för transporter till världens alla hörn. 

Avancerade lager- och logistiklösningar

Lagret omfattar cirka 68 000 kvm och har ett automatiserat robotlagringssystem, Autostore på ca 28 000 lådor, självgående truckar och system med smalgångsställage, vilket fördubblar kapaciteten jämfört med konventionella lager. I Rosersberg servar lagret huvudsakligen industrikunder, främst inom reservdelar och läkemedel, men också en växande andel e-handelskunder, vilka efterfrågar den kapacitet samt avancerade och anpassade lagerlösningar som vårt lager i Rosersberg kan erbjuda. 

I Autostorelagret lagras produkter från flera olika brancher där reservdelar och eftermarknad för fordonsindustrin utgör drygt halva flödet för TPL-verksamheten i Rosersberg. I tillägg är 12 000 kvm tempererat samt anpassat till läkemedelshantering och är därmed helt avskild från den övriga verksamheten enligt gällande regler.

Läs mer om Autostore-lager och DSV Fulfilment Factory samt vilka tjänster vi kan erbjuda

Se video om DSV Fulfilment Factory

Fokus på hållbarhet

DSV har åtagit sig att minska sina CO2-utsläpp enligt Science Based Targets krav. För att nå dessa mål byggs logistikcentret med hög standard och höga krav på hållbarbarhet. 

Logistikcentret i Rosersberg är certifierat enligt BREAAM i nivån ”Very good”, vilket innebär att byggnadens miljöprestanda bedömts inom ett antal området som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Exempelvis ger solpaneler på taket, stor del av den el som krävs för verksamheten. Byggnadens förväntade livslängd är minst 50år.

Närheten till Rosersbergs kombiterminal är en annan viktig orsak till valet av placering. I arbetet med att minska utsläppen från vår verksamhet kommer järnvägsanslutningen få stor betydelse för en hållbar distribution till och från området.

Hög standard för att nå satta miljömål

Dessa höga standarder krävs för att uppnå våra vetenskapligt baserade mål enligt SBT

Säkerhet

Området är inhägnat och bevakas med kamera både i lager och terminalbyggnader samt på området. En gate-funktion kontrollerar all ingående och utgående trafik till lager och terminalområdet och personalen är utrustade med passerkort. 

DSVs nya moderna logistikcenter i Rosersberg ger våra kunder unika möjligheter till ett varierat utbud av logistik- och transportlösningar från lager till slutkund - oavsett branch eller geografisk destination.

Adressen till vårt nya logistikcenter i Rosersberg är: Kromgatan 4, 195 72 Rosersberg

Välkomna!


Filmer

Se film om vårt logistikcenter i Rosersberg:

Vad är unikt med vår lagerverksamhet i Rosersberg, Stockholm?

Visste du om att vi har solceller på taket i Rosersberg? Vad mer som är unikt med vårt logistikcenter vet vår Logistikkoordinator Johan Berglund. 

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions