Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Introduktion av Logistics Manufacturing Services 

Kräver dina kunder kortare ledtider, högre produkttillgänglighet och personligt anpassade produkter samtidigt som man insisterar på miljövänliga och hållbara lösningar? Logistics Manufacturing Services, LMS, är en beprövad metod för att möta och överträffa dessa kundkrav.

Genom att använda vårt globala nätverk av anläggningar kan vi anskaffa, tillverka, testa, leverera, installera, returnera och omvandla produkter där dina kunder behöver dem. Genom att hantera aktiviteterna inom din försörjningskedja via vårt globala nätverk skapar vi snabba, lokala och cirkulära försörjningskedjor för dig och dina kunder.

Om du vill förbättra kundernas ledtider, öka produkttillgängligheten, möjliggöra produktanpassning i sista minuten samt möjliggöra övergången till hållbara och cirkulära supply chains inom Logistics Manufacturing Services, är du varmt välkommen att kontakta oss så visar vi dig hur.

Placera dina försörjningskedjor nära dina kunder, var de än befinner sig

Kundcase

Logistics Manufacturing Services (LMS) för Ericsson

Hur kan man avsevärt minskar kraven på rörelsekapital och ledtider för orderuppfyllelse? Denna LMS-utmaning löste vi åt Ericsson. 

Logistics Manufacturing Services for Ericsson in Dubai

Kundernas krav har förändrats

Har även dina supply chains gjort det?

Dagens kunder kräver mer av sina försörjningskedjor och vill ha kortare ledtider, högre produkttillgänglighet, ökad anpassning och påvisbar miljömässig hållbarhet.

För att hantera dessa komplexa utmaningar och säkerställa att ditt företag kan överträffa dina kunders förväntningar, tillhandahåller DSV tillverkningstjänster och lösningar.

Detta beprövade tillvägagångssätt lokaliserar och distribuerar din tillverkning inom försörjningskedjan.

Genom att använda vårt globala nätverk distribuerar vi dina värdeskapande aktiviteter och flyttar dem närmare dina slutkunder: ökar produkttillgängligheten, förkortar ledtiderna för dina kunder och möjliggör produktanpassning i sista minuten.

Och i dagens cirkulära affärsvärld möjliggör vårt LMS-utbud kortare och snabbare försörjningskedja, vilket ger dig möjlighet att förlänga produktens livscykel och på så sätt värna om miljön och värdefulla resurser.

Lokaliserade, distribuerade och cirkulära supply chains gynnar inte bara dina kunder och miljön, de gynnar också ditt företag. En distribuerad försörjningskedja är en motståndskraftig och snabb försörjningskedja som ökar din verksamhets flexibilitet och minskar rörelsekapitalet genom accelererad lageromsättning.

Så om du vill överträffa dina kunders förväntningar och göra dina försörjningskedjor snabba, lokala och cirkulära, kan du lita på DSVs Logistics Manufacturing Services.
  • Hållbarhet

    Hållbarhet

    Arbeta för en mer hållbar framtid med DSV
  • Handslag som sluter ett avtal mellan två affärspartners

    Varför DSV?

    Fem anledningar till att välja DSV Global Transport and Logistics

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions