Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Nedan finner du gällande maxvikter på vägburna transporter inom Europa, fördelade per land.

I nedanstående tabell finner du maxvikter i Europa fördelade per land. Om ej annat särskilt avtalats, gäller vikterna i listan som högsta tillåtna vikt för taxering av sändning. Sändningsvikter överstigande maxlast innebär att sändningen måste delas upp och lastas på flera lastenheter samt taxeras som fler än en sändning.

Maxvikter per last och land i Europa

Land Landskod  Antal ton  Kommentar 
Belgien   BE  25 Även 25 ton via Gent 
Bosnien-Hercegovina
 BA  24  
Bulgarien   BG 22,5   
Danmark  DK 30   
Estland   EE 24   
Finland   FI 28  36 ton bil/släp 
Frankrike   FR 25  Även 25 ton via Gent 
Grekland   GR 24   
Irland  IE 27   
Italien  IT 24  28 ton vid kombi 
Kroatien   HR 24   
Lettland  LV 24   
Litauen  LT 24   
Luxemburg   LU  25  Även 25 ton via Gent 
Makedonien  MK 24   
Nederländerna   NL  25  Även 25 ton via Gent
Norge  NO 30   
Polen   PL 24   
Portugal  PT  24   
Rumänien   RO 22,5   
Ryssland  RU 21   Via Estland 22 ton
Schweiz   CH 24   
Slovakien   SK 24   
Slovenien  SI 24   
Spanien   ES 25   
Storbritannien   GB 27   
Sverige  SE 36   
Tjeckien  CZ 24   
Turkiet   TR 22   
Tyskland  DE 25   
Ukraina   UA 21   
Ungern  HU 24   
Vitryssland  BY 21   
Österrike   AT 24   

 

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road