Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

ocean view

Air & Sea

Vores Air & Sea division er certificeret i henhold til disse standarder:

  • ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse)
  • ISO 14001:2015 (Miljøledelse)
  • ISO 45001:2018 (Arbejdsmarkedsmiljøledelse)
  • GDP (God distributionspraksis)


AEO-godkendt operatør

Vores Air & Sea division er AEO-godkendt operatør.

AEO er et formaliseret samarbejde med toldmyndighederne med henblik på forsyningskædesikkerhed og opererer TAPA-A compliant (sikker transport og oplagring), men er ikke TAPA-certificeret.

For mere information om certificeringer og kvalitetssikring inden for Air & Sea

Kenneth Kristensen, Senior Director Q-HSE
Telefon: +45 2030 1819

Læs mere om vores Air & Sea løsninger 

 

working in a warehouse

Solutions

Vores Solutions division er certificeret i henhold til disse standarder: 

  • ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse)
  • ISO 14001:2015 (Miljøledelse)
  • ISO 45001:2018 (Arbejdsmarkedsmiljøledelse)
  • GDP (God distributionspraksis)
  • GMP (God fremstillingspraksis)


AEO-godkendt operatør

Vores Solutions division er AEO-godkendt operatør.

AEO er et formaliseret samarbejde med toldmyndighederne med henblik på forsyningskædesikkerhed og opererer TAPA-A compliant (sikker transport og oplagring), men er ikke TAPA-certificeret.

For mere information om certificeringer og kvalitetssikring inden for Solutions
Lene Kehlet Engstrøm, Quality Assurance Manager
Telefon: +45 4087 1156

Læs mere om vores Solutions løsninger

 
driving truck

Road

Vores Road division overholder alle gældende love, regler og standarder

HACCP

HACCP er et management system for fødevaresikkerhed, som omhandler kontrol af biologiske, kemiske og fysiske risici fra produktionen af råvarerne, indkøb og håndtering til fremstilling, distribution og forbrug af det færdige produkt.

EC852/2004

EC852/2004 er et regulativ, der omhandler hygiejnen i forbindelse med håndtering af fødevarer. Regulativet fastsætter nogle generelle hygiejneregler, som skal overholdes af fødevareproducenter samt alle de virksomheder, der håndterer fødevarer.

SQAS

SQAS er et sikkerheds- og kvalitetsstyringsværktøj for den kemiske industri.

GDP

GDP er en standard for ”Good Distribution Practice”, fx for medicin til human brug. Der findes også GDP for fx medicinsk udstyr, for fødevarer og for kosmetik mm.
Desværre findes der ikke én verdensomspændende GDP-standard – forskellige kilder som WHO, EU, FDA (USA's lægemiddelstyrelse) og sundhedsmyndigheder i Storbritannien giver forskellige svar på standardernes krav.

TAPA

The Transported Asset Protection Association Europe (TAPA-EMEA) er en sammenslutning af sikkerhedsfolk og forretningspartnere fra produktions- og transportfirmaer. Foreningen tackler de nye sikkerhedstrusler, som er fælles for medlemmerne. Formålet med foreningen er at skabe et forum for ansvarlige ledere og udveksle faglige oplysninger til gensidig fordel. Målet er at udpege de områder, hvor tabene ofte forekommer samt dele "Best Practice".

DSV er medlem af TAPA.

IFS

For at kontrollere og sikre fødevaresikkerheden i produktions- og logistikkæden har de store fødevarekæder og grossister i Tyskland, Frankrig og Italien fået udarbejdet IFS-standarden, der er anerkendt og anvendt i store dele af verden.
IFS stiller krav til HACCP og har detaljerede krav til indretning af lokaler, transportudstyr, hygiejneregler, uddannelse samt løbende træning. Auditering foretages i henhold til standardens krav.

For mere information om certificeringer og kvalitetssikring inden for Road
Kenneth Kristensen, Senior Director Q-HSE
Telefon: +45 2030 1819

Læs mere om vores Road løsninger

 

Ordforklaring

AEO – Authorized Economic Operator

GDP – Good Distribution Practice
GMP – Good Manufacturing Practice
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point
ISO – International Association for Standardization
SQAS – Safety & Quality Assessment for Sustainability
TAPA – Transported Asset Protection Association

 

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os