DSV - Global Transport and Logistics
 • dsv solutions kvalitet og certificering
dsv solutions kvalitet og certificering

DSV Solutions

Solutions Danmark er certificeret i henhold til disse standarder: 

 • ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse)
 • ISO 14001:2015 (miljøledelse) 
 • ISO 45001:2018 (arbejdsmiljøledelse)
 • GMP (god fremstillingspraksis)
 • GDP (god distributionspraksis) 

 • Vi er AEO-godkendt operatør (AEO er et formaliseret samarbejde med toldmyndighederne m.h.p. forsyningskædesikkerhed) og opererer TAPA-A compliant (sikker transport og oplagring), men er ikke TAPA-certificeret.

   (ISO - International Organization for Standardization, GMP - Good Manufacturing Practice, GDP - Good Distribution Practice, AEO - Authorised Economic Operator, TAPA - Transported Asset Protection Association)

  For mere information om ledelsessystemer og certificeringer, venligst kontakt:

  Quality Assurance Manager Lene Kehlet Engstrøm på tlf. 40 87 11 56 

  dsv kvalitet road

  DSV Road

  DSV opfylder gældende regler og standarder

  Når dine varer transporteres med os, overholder vi alle regler og standarder. Det gælder for alle typer af gods.

  HACCP

  HACCP er et management system for fødevaresikkerhed som omhandler kontrol af biologiske, kemiske og fysiske risici fra produktionen af råvarerne, indkøb og håndtering til fremstilling, distribution og forbrug af det færdige produkt.

  EC852/2004

  EC852/2004 er et regulativ, der omhandler hygiejnen i forbindelse med håndtering af fødevarer. Regulativet fastsætter nogle generelle hygiejneregler, som skal overholdes af fødevareproducenter samt alle de virksomheder, der håndterer fødevarer.

  SQAS

  SQAS er et sikkerheds- og kvalitetsstyringsværktøj for den kemiske industri.

  TS16949

  TS16949 er en international standard for kvalitetsstyring med henblik på løbende forbedring, forebyggelse og reduktion af variation og spild i forsyningskæden. TS16949 anvendes i forbindelse med udvikling, produktion og - hvor det er relevant - installation og servicering af automotive-relaterede produkter. 

  GDP

  GDP er en standard for ”Good Distribution Practise”, fx for medicin til human brug. Der findes også GDP for fx medicinsk udstyr, for fødevarer og for kosmetik mm.

  Desværre findes der ikke én verdensomspændende GDP standard – forskellige kilder som WHO, EU, FDA (USA's lægemiddelstyrelse) og sundhedsmyndigheder i Storbritannien giver forskellige svar på standardernes krav.

  TAPA

  The Transported Asset Protection Association Europe (TAPA-EMEA) er en sammenslutning af sikkerhedsfolk og forretningspartnere fra produktions- og transportfirmaer. Foreningen tackler de nye sikkerhedstrusler, som er fælles for medlemmerne. Formålet med foreningen er at skabe et forum for ansvarlige ledere og udveksle faglige oplysninger til gensidig fordel. Målet er at udpege de områder, hvor tabene ofte forekommer, samt dele "Best Practice".

  DSV er medlem af TAPA

  ISO-certificeringer

  På transportområdet arbejdes der i ISO-regi (den internationale standardiseringsorganisation), og en lang række selskaber i DSV Road arbejder med ledelsessystemer i form af certificerede ISO 9001 eller ISO 14001 systemer samt vurderinger efter SQAS.

  IFS – International Food Standard

  For at kontrollere og sikre fødevaresikkerheden i produktions- og logistikkæden har de store fødevarekæder og grossister i Tyskland, Frankrig og Italien fået udarbejdet IFS-standarden, der er anerkendt og anvendt i store dele af verden.

  IFS stiller krav til HACCP og har detaljerede krav til indretning af lokaler, transportudstyr, hygiejneregler, uddannelse samt løbende træning. Auditering foretages i henhold til standardens krav.

  Er du i tvivl om noget?

  Så er vi altid klar med svar og gode råd.

  Kontakt os