Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Krisen i Det Røde Hav

Krisen i Det Røde Hav er eskaleret ganske voldsomt over de seneste 4 uger. Begivenhederne sker med stor hast og uforudsigelighed, og til tider har daglige ændringer ganske stor global betydning.

Bemærk derfor, at denne artikel er skrevet ved middagstid den 12. januar 2024.

Sagt ganske kort er situationen den, at de fleste store containerrederier har valgt at sende deres skibe syd om Afrika i stedet for gennem Bab al-Mandab-strædet i den sydlige ende af Rødehavet, som er indgangsporten til Suez-ruten.

Den største undtagelse er CMA CGM, som fortsætter med at sende nogle af deres store skibe gennem Suez-ruten. På trods af at Mærsk har sagt, at de ikke benytter ruten, er det dog stadig tilfældet for deres amerikanskflagede skibe på servicen fra USA's østkyst til Mellemøsten.

Inden for regionen fortsætter lokale operatører med at sejle gennem Bab al-Mandab-strædet, og det er ligeledes tilfældet for små niche-rederier mellem Asien og Europa – især dem, der betjener ruten mellem Kina og Ruslands havne i Sortehavet. De globale rederier er i færd med at etablere services, der knytter Middelhavet sammen med Det Røde Hav, uden at fortsætte videre til Asien.

Langt størstedelen af kapaciteten bliver nu sendt syd om Afrika. Effekten på forsinkelser, kapacitet og fragtrater vil højst sandsynligt være større lige nu end på mellemlangt sigt, hvis situationen fortsætter.

FORSYNINGSKÆDEN KAN BLIVE UDFORDRET OP TIL KINESISK NYTÅR

Da skibene blev omdirigeret med Sydafrika, blev mange "fanget" på de forkerte steder og tvunget til at sejle meget store omveje. Skibe i det østlige Middelhav skulle således sejle hele vejen tilbage gennem Gibraltarstrædet, før de kunne begynde deres tur rundt om Afrika. Dette betyder, at afskibere netop nu oplever forsinkelser, som er markant længere end det, man skal forvente fremadrettet. På en normal rute fra Asien til Nordeuropa bliver sejltiden øget med 7-9 dage, mens det vil være 10-14 dage ind til Middelhavet. Omvendt er skibet "Gjertrud Mærsk" et eksempel på at blive "fanget" det forkerte sted. Hun forlod New York inden krisen med en forventet sejltid på 41 dage til Hong Kong. Netop nu er forventningen en sejltid på hele 81 dage.

Timingen af krisen er uheldig set fra forsyningskædernes perspektiv. Mange af de første skibe, som blev omdirigeret, medbragte containere, som skulle bruges i forbindelse med den kommende højsæson ud af Kina inden det kinesiske nytår, som falder den 10. februar i år. Det kan føre til akut mangel på containere steder i Asien i de kommende uger. Når vi er forbi det kinesiske nytår, vil problemet løse sig selv, da de sæsonmæssige fald i fragtmængder falder sammen med en genetablering af normalt flow af tomme containere. Den knaphed på containere, der kan forventes de kommende uger, må derfor også forventes løst igen i slutningen af februar.

KRISEN HAR EN ØKONOMISK KONSEKVENS

Hvis den nuværende krise i Det Røde Hav fortsætter, så er situationen den, at industrien har tilstrækkelig kapacitet til at sejle rundt om Afrika. Det kommer naturligvis med en pris i form af både længere sejltider og højere omkostninger. Den umiddelbare korttidseffekt er spotrater, der stiger hastigt, og også til et højere niveau end hvad der vil være tilfældet efter det kinesiske nytår.

Den overkapacitet, rederierne kæmpede med i slutningen af sidste år, og som skyldes bestillinger af mange nye skibe for et par år siden, er netop grunden til, at industrien har evnen til at håndtere den nuværende situation. Men det skal også bemærkes, at den nuværende situation kræver, at man bruger alt den eksisterende kapacitet, og fragtrater må forventes at fortsætte med at være markant højere end for en måned siden. Ydermere er der ikke yderligere 'buffer' i systemet til at håndtere endnu en global krise oveni den nuværende, hvis en sådan skulle opstå.

ANGREB PÅ HOUTHI-BEVÆGELSEN

I dag foretog amerikanske og engelske militærstyrker angreb på houthier i Yemen. Det følger efter en periode, hvor houthierne havde foretaget 27 forskellige angreb på handelsskibe i regionen. Det er urealistisk at forestille sig, at dagens angreb på houthierne i sig selv vil løse situationen. Houthiernes mulighed for at angribe skibe bliver forringet noget, men vil ikke fjernes. Hvor meget der skal til, førend de store rederier ændrer deres syn på sikkerheden ud for Yemens kyst, er uvist. Man må derfor gå ud fra et baseline-scenarie, hvori rederierne fortsætter rundt om Afrika som minimum nogle uger endnu, men muligvis også i måneder.

This information in English

Læs om vores søfragts services

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os
Få et tilbud