Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Spotraterne går nu hurtigere nedad

I løbet af den seneste måned er spotraterne, på nogle af store handelsruter ikke blot faldet, men hastigheden de falder med øges i nogle tilfælde også. Det betyder dog ikke, at markedet er normalt endnu – det samlede SCFI-indeks, som dækker 13 forskellige eksportruter ud fra Kina, er stadig 215% højere and det gennemsnitlige niveau i 2019 – før pandemien.

RATERNES UDVIKLING – DE SENESTE 5 UGER

Hvis vi ser på spotrateudviklingen publiceret af World Container Index (WCI) i de seneste 5 uger (fra 11. august til 8. september), finder vi følgende udvikling:

Det største fald er set på Stillehavet – fra Asien til den amerikanske vestkyst. Spotraten er faldet 32% i de 5 uger. Alene i sidste uge, er den faldet 14%.

Handelsruterne fra Asien til Europa er også faldet, dog kun 17% til Nordeuropa, og 19% til Middelhavet.

Indtil for nylig holdt rateniveauet stand fra både Asien og Nordeuropa til den amerikanske østkyst. Men dette er begyndt at ændre sig de seneste par uger. I ugen frem til 1. september faldt raten fra Asien til den amerikanske østkyst med 3%, efterfulgt af et fald på 4% i ugen frem til 8. september. Spotraten på Atlanten så tilsvarende et fald. Først på 1% og dernæst på 2% i de seneste to uger.

Disse fald er selvfølgelig en del mindre, end på de store farter der var nævnt først, men det vil ændre sig fremadrettet. Det man ser her, er en tidsforskudt effekt, som primært skyldes flaskehalsproblemer på den amerikanske østkyst. I takt med at dette gradvist bedres, vil ratefaldet intensiveres.

ÅRSAGER TIL RATERNES FALD

Her er vi fremme ved en af de to hovedårsager til faldet i spotrater. I takt med at flaskehalsene bedres, kommer der mere kapacitet i markedet. I januar 2022 manglede næsten 14% af den globale flåde, da skibene var fanget i lange køer. De nyeste tal for juli 2022 viser, at “kun” 9.3% af kapacitet er bundet op, og siden da er nogle af flaskehalsene yderligere forbedret. I havneområdet ved Los Angeles / Long Beach er køerne på mere end 100 skibe i begyndelsen af 2022 næsten forsvundet.

Konsekvensen er derfor en hurtig tilførsel af yderligere kapacitet på de store handelsruter, hvilket presser raten nedad.

FRAGTMÆNGDERNE FALDER

Ser man på mængden af last, viser de nye data fra Container Trade Statistics en global vækst på 0.6% i juli. Men dette er en overvurdering af den reelle vækst. Store handelsruter med lange afstande har set en nedgang, hvorimod væksten i antallet af fragtede containere primært har været på kortere ruter indenfor Asien. Måler man derfor væksten i TEU*Miles (i stedet for blot TEU), viser det sig, at fragtmængderne er faldet med 1.7% i juli 2022 sammenlignet med juli 2021. Det viser sig også, at fragtmængderne er faldet 1.6% sammenlignet med juli 2019 før pandemien.

Det vil sige, at samtidig med at der tilføres mere kapacitet, så falder fragtmængderne, hvilket svækker kapacitetsudnyttelsen på de store handelsruter.

Resultat af denne udvikling ses tydeligt i spotraterne og vil føre til følgende udvikling i de kommende uger og måneder.

VI VIL OPLEVE AFLYSNINGER FREM TIL NOVEMBER

Vi vil se en stigning i mængden af aflyste afsejlinger (blank sailings) fra de store rederier – nogle har allerede annonceret en stribe aflysninger, og vi vil med stor sandsynlighed se flere. Det er normalt at se en stigning i aflysninger tidligt i oktober – det er en konsekvens, af den kinesiske ferieuge ’Golden Week’ som falder på det tidspunkt. Denne gang må det forventes, at aflysningerne kommer til at strække sig længere ind i oktober og november.

På den korte bane vil disse aflysninger kunne sænke hastigheden på ratefaldet – Især på Asien til Europa, men det vil ikke stoppe ratefaldet. Det vil være mindre effektivt på Stillehavet frem til den amerikanske vestkyst, da der opereres relativt meget kapacitet udenfor de tre store alliancer.

Grundscenariet er dermed en udsigt til konstant faldende rater de kommende måneder – dog med en risikofaktor som kunne ændre dette midlertidigt.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STADIG I GANG

Overenskomsten mellem havnearbejderne og containerterminalerne på den amerikanske vestkyst udløb den 30. juni, og der er stadig ingen ny aftale. Indtil nu, har arbejdet fortsat stort set uanfægtet af manglen på en ny kontrakt, og det er en af årsagerne til, at man har kunnet reducere flaskehalsene for skibe i netop Los Angeles / Long Beach. Men der er stigende rapporter i markedet om, at denne tilstand ikke nødvendigvis vil vare ved, hvis der ikke snart kommer en ny aftale. Skulle en strejke komme på tale, på den amerikanske vestkyst, kan forholdende hurtigt vende tilbage til samme tilstand som i 2.halvår 2021. Skulle dette ske, er det værd at bemærke, at en sådan styrkelse af raterne vil være midlertidigt. Når situation er løst, vil man vende tilbage til de hastigt faldende rater, da kapacitet igen vil overstige fragtmængderne.

Endeligt bør det bemærkes, at spotraterne jo ikke er repræsentative for hele markedet. Store mængder last flyttes på kontrakter, som blev forhandlet tidligere på året.

Hvis vi undgår en strejke i USA, såvel som andre potentielle katastrofer, og hvis efterspørgslen stadig er svag, vil fragtraterne fortsætte nedad og til sidst ende i en priskrig mellem nogle af rederierne. Vi vil dermed ikke se en blød landing, hvor de seneste års ekstremt høje rater gradvist falder til et nyt normalt niveau. Vi vil i stedet se raterne dykke midlertidigt, under det nye normalniveau, hvorefter de vil komme tilbage op til den nye normal.

 

Læs analysen på engelsk

Læs mere om vores søfragts services

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os
Få et tilbud