Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Hvad er Incoterms®, og hvordan de påvirker ansvar og behovet for forsikring

Når du køber, sælger eller sender varer globalt, skal du forstå Incoterms®. De påvirker de forskellige involverede parters ansvar og dit behov for enhver forsikring i tilfælde af uforudsete hændelser.

Internationale forsendelser kan virke ret komplekse. Du skal beskæftige dig med toldbehandling, vide, hvordan du skal håndtere farligt gods, eller udfylde den korrekte dokumentation. Hvis noget bliver overset, er det vigtigt at afgøre, hvem der er ansvarlig for varerne under hvert trin af forsendelsen.
 
Når du køber, sælger eller sender varer globalt, skal du forstå, hvad der er kendt som Incoterms®, reglerne for global handel fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). De påvirker de forskellige involverede parters ansvar og dit behov for enhver forsikring i tilfælde af uforudsete hændelser.
 

Hvad er Incoterms®?

Incoterms® regulerer køb og salg af varer og fastlægger ansvaret for købere og sælgere, der opererer i det internationale handelssystem. De definerer, hvem der har kontrol (besiddelse), og hvem der bærer risici under processen med at transportere varer fra sælger til køber.
 
Incoterms® blev først introduceret i 1936 og opdateres hvert 10. år. De er anerkendt af FN's kommission for international handelsret (UNCITRAL), det styrende organ for international handelsret, som den globale standard. Den seneste udgave er Incoterms 2020.
 
Se hvad du har brug for at vide, hvad der er ændret og hvad der er nyt i Incoterms® 2020.
 

Hvorfor Incoterms® betyder noget

De i hvert enkelt tilfælde gældende Incoterms® aftales kontraktligt mellem sælger og køber af varerne. De afgrænser klart, hvornår kontrol og ansvar (risiko) skifter fra det ene til det andet. Nogle almindelige Incoterms er:
  • EXW: Ex-Works
  • DAP: Delivered at Place
  • DDP: Delivered Duty Paid
  • CFR: Cost and Freight
  • CIF: Cost, Insurance, and Freight
Bemærk, at Incoterms ikke definerer ejerskab. De definerer kun, hvornår besiddelse, kontrol og risiko overføres fra sælger til køber.
 

Sådan arbejder du med Incoterms

Kend timingen

Da kontrol, besiddelse og ansvar ikke nødvendigvis overgår fra sælger til køber samtidigt, er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår du overtager eller overdrager risiko, med andre ord når ansvaret for at forsikre varen overgår til dig fra den anden part i transaktionen eller omvendt.
Incoterms EXW, illustration
For eksempel, hvis den aftalte Incoterm er Ex-Works (EXW), så overføres ansvaret for varerne på sælgers fabrik eller lokaler, så snart varerne er klar til afhentning. At køber sørger for afhentning to dage senere, eller at levering til køber sker flere uger senere efter en længere sørejse i en container, har ingen betydning for overdragelsen af risiko og ansvar skal derfor tages stilling til, om godset skal forsikres.
 
Ex-Works svarer til at købe noget i en butik. Køber påtager sig ansvar og kontrol i selve butikken, selvom den juridiske ejendomsret måske ikke umiddelbart overgår til køberen, hvis køberen indgår en kreditaftale om at betale senere.
Incoterms DAP
I den anden ende af skalaen er Delivered at Place (DAP) og Delivered Duty Paid (DDP). Med begge disse sker overførsel af kontrol og risiko først hos køber, når varen er aflæsset, med andre ord samtidig med, at køber tager imod varen. Det er således sælgeren, der skal sørge for forsikring helt frem til det punkt.
 
Delivered at Place svarer til at bestille noget til levering til dit hjem. Du betaler for levering, og du forventer, at sælger hæfter for varerne, indtil de er sikkert leveret til dig.

Sørg for, at den Incoterm, du vælger, passer til din logistik

Som med enhver aftale afhænger de vilkår, du kan forhandle, i sidste ende af, hvor stor en kunde eller leverandør du er for den anden part i transaktionen. Du skal muligvis acceptere vilkårene, eller du kan muligvis få noget mere fordelagtigt.
 
Pas på ikke at få Incoterms, der begrænser din virksomhed. For eksempel betyder Ex-Works (EXW), at du er ansvarlig for at arrangere al fragt og bære alle risici, når leverandøren har stillet varerne til rådighed for dig i sine lokaler. Hvis du vil kontrollere forsyningskæden fra det tidspunkt, så kunne det være en god løsning for dig. Du vil dog reelt bruge leverandørens fabrikslæssepladser som ekstra lagerplads – og skal have en ekstra aftale om, hvornår varer skal afhentes. 
 
Ex-Works er almindeligt i bilindustrien, hvor just-in-time og just-in-sequence produktion betyder, at bilproducenter ønsker så meget kontrol som muligt over leverandører i forsyninkæden. En anden Incoterm kan være udbredt i din branche. Andre faktorer at overveje er:
 

Vær specifik om stedet

Vær så specifik som muligt. Navnet på en by eller havn er muligvis ikke nok. En leverandør levere måske til en havnekant eller lufthavn i den nævnte by, mens køberen måske forventer levering til døren.
 

Tænk på told og skikke

Vær klar over, hvem der betaler for told og kundegodkendelse. Med Delivered Duty Paid (DDP) er det sælgeren, der betaler. Mens med Cost and Freight (CFR) og Cost, Insurance, and Freight (CIF) er det køberen der betaler. CFR og CIF betyder, at varerne losses fra flyet eller skibet i ankomstlufthavnen eller ankomsthavnen, hvorefter risikoen overføres til køber.
 

Ejerskab betyder ikke ansvar

Incoterms nævner ikke ejerskab, hvor mærkeligt det end kan virke. De definerer kun, hvornår besiddelse, kontrol og risiko overføres fra sælger til køber.
 

Forstå, hvornår forsikring er nødvendig for hver Incoterm

Denne infografik viser, hvornår risiko (orange søjler) og forsikring (grønne søjler) overføres fra sælger til køber for hver Incoterm. 
 
Som du kan se, overføres de begge samtidigt, undtagen med Carriage and Insurance Paid to (CIP) og Carriage, Insurance, and Freight (CIF). I begge disse tilfælde betaler sælger for forsikringen indtil et aftalt sted – enten den endelige destination eller lastehavnen.
 
Bemærk, at de sidste fire Incoterms i tabellen (i lyseblå) kun gælder for transport ad søvejen eller indre vandveje.
 
At købe forsikring skal være et informeret valg. At forstå, hvem der har ansvar, indikerer blot, hvilken part der skal beslutte, om de vil have forsikring.
 
For flere detaljer om transportør- og speditøransvar og de faktorer, der skal tages i betragtning, når du beslutter dig for forsikring, se vores ekspertindsigt om hvad godsforsikringen dækker, og hvornår du har brug for det.
 
Incoterms kan virke komplekse, men bliver ret ligetil, når du først har vænnet dig til dem, især de mere hyppigt brugte. Nøglen til vellykket import og eksport er at aftale de mest passende Incoterms for din virksomhed og dine forhold.
 
Sørg for, at du ved, hvilke Incoterms der gælder, hvilke du foretrækker, når du forhandler, og at din last er tilstrækkeligt forsikret. Tal med vores eksperter om de passende Incoterms for din branche og forsendelser.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os