Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Transport af farligt gods

Reglerne for farligt gods afhænger af transportform

Læs mere om luftfragt, søfragt og vejtransport

Uddannet mandskab

Dit farlige gods håndteres af ansatte, som har gennemført den relevante uddannelse inden for:

 • På- og aflæsning af farlige materialer/farligt gods
 • Forberedelse af farlige materialer/farligt gods til transport
 • Betjening af køretøjer til transport af farlige materialer/farligt gods
 • Inspektion, klargøring, vedligeholdelse, reparation eller test af pakninger eller emballeringskomponenter til transport af farlige materialer

Den rigtige dokumentation

Vi kan hjælpe dig med den dokumentation, der er påkrævet til alle transporter af farligt gods, herunder:

 • Transportdokument for farligt gods.
 • Handelsfaktura
 • Pakkeliste
 • Afsenders instruktioner
 • Oprindelsescertifikat

Korrekt dokumentation og mærkning er med til at sikre, at farlig last håndteres på den rigtige måde. Når papirerne og mærkningen er i orden, kan den specifikke operatør håndtere godset på rette vis og laste flyet på en måde, der mindsker potentielle risici. Det kan f.eks. være ved at:

 • adskille forsendelser, der kan gå i en eller anden form for forbindelse med hinanden
 • læsse brandfarlige forsendelser på en måde, der forsinker spredningen ved en eventuel brand.

Endvidere kan DSV hjælpe med at få eventuelt påkrævede overflyvningstilladelser, landingstilladelser og statslige tilladelser i forbindelse med forsendelse af farligt gods.

Ekspertviden

Transport af farligt gods

Lær af vores eksperter, hvad du skal være opmærksom på, når du sender farligt gods

Whitepaper on shipping dangerous goods

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os