Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Vejtransport af farligt gods?

Transport af farligt gods ad vej udføres i overensstemmelse med FN's anbefalinger om transport af farligt gods - Modelbestemmelser.

Kategorierne ligner dem, der gælder for luftfragt, dog med nogle regelforskelle.

Se flere oplysninger på den officielle hjemmeside: https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1