Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Forsendelse af farligt gods kræver endnu større sikkerhed end ved normale forsendelser

Send farligt gods sikkert med DSV søfragt, der overholder alle gældende regler for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø samt god praksis inden for transport og logistik.

Søfragt af farligt gods stiller særlige krav til opbevaringsforhold, såsom særlig opmærksomhed omkring stabling af containere med farligt gods. En anden ting, der skal tages højde for, er beskyttelse mod sollys og vand.

I tilfælde af et uheld ude på vandet kan vandmiljøet tage alvorlig skade ved udslip af farligt gods fra skibet. Korrekt emballering og adgang til farligt gods i nødstilfælde er af afgørende betydning.

Overholdelse af regler og anvisninger

I FN's klassificeringssystem er farligt gods inddelt i ni fareklasser. De skal angives med specifikke UN-numre i transportdokumentet, på emballagen, mærkningen og etiketter med henblik på at fremme sikker forsendelse. Der er også mængdegrænser for farligt gods, der ikke må overskrides med henblik på sikker transport.

Søtransport af farligt gods er underlagt den internationale kode for søtransport af farligt gods International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code og den europæiske konvention om international transport af farligt gods af indre vandveje European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). DSV kan også varetage multimodale forsendelser med farligt gods i overensstemmelse med både nationale og internationale regler, der gælder for specifikke transportformer, såsom luftfragt, vejtransport og banetransport.

Få ekspertråd om alt hvad du har brug for at vide i forbindelse med forsendelse af farligt gods.

Temperaturregulering af gods under transport

DSV tilbyder dør-til-dør fragtservice med korrekt håndtering af farligt gods, der kræver et temperaturreguleret miljø gennem en udbrudt kølekæde.

Du kan forvente temperaturregulering på alle trin i forsendelsen:

  • På tværs af en række forskellige transportmåder, herunder luft-, sø-, vej- og banetransport.
  • Temperaturregulerede lagerfaciliteter
  • Fuld synlighed med mulighed for at spore dine forsendelser ved brug af vores IT-løsninger
  • Proaktiv temperaturovervågning, kontrol og dokumentation

Læs mere om forsendelse af kemikalier og medicinalprodukter i temperaturregulerede omgivelser i forbindelse med luft-, sø-, vej- og banetransport.

DSV's eksperter er uddannet til at håndtere alle former for søfragt af farligt gods. Tal med os om skræddersyede løsninger til din branche.