Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

I overensstemmelse med reglerne

Ved søtransport af farligt gods kan risikoen for miljøet øges væsentligt i tilfælde af en hændelse. Det er derfor vigtigt at overholde de relevante regler, som er pålagt af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) for transport af farligt gods til søs. 

Lovgivningen stiller krav om, at virksomheder skal udpege en ekspert til at bistå dem, for at sikre, at alle lovkrav anvendes korrekt, og pålægger de forskellige interessenter i den logistiske kæde et vist ansvar.

Krav til forsendelse af farligt gods

Farligt gods er en væsentlig del af den moderne livsstil, men i sagens natur udgør de en fare for liv og miljø, hvis de ikke håndteres, opbevares og transporteres korrekt. Hos DSV er vi specialiseret i håndtering og opbevaring af farligt gods til søtransport.

Afhængigt af dine mængder, der sendes, kan farligt gods søfragt transporteres i søfartøjer, tanke, cylindre eller pakker, så når du transporterer farligt gods, skal du kende den korrekte klassificering af dine varer og hvilke mængdebegrænsninger der er gældende. Dette vil hjælpe dig med at bestemme den korrekte dokumentation, emballage og mærkning, der er påkrævet.

Lær mere om vores søfragttjenester og udforsk globale destinationer som vi sender til.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions