Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Hvad er farligt gods?
Farligt gods er materialer eller genstande med farlige egenskaber der, hvis de ikke kontrolleres korrekt, udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed og sikkerhed, infrastruktur og/eller transportmidler.

Farligt gods, der ofte også benævnes farligt materiale, kan være rene kemikalier, blandinger, forarbejdede varer eller genstande, der udgør en risiko for mennesker, dyr eller miljøet, hvis det ikke anvendes eller håndteres korrekt i forbindelse med transport.

Transport af farlige materialer

FN's Modelbestemmelser er et klassifikationssystem, hvor hvert enkelt farligt stof eller genstand er inddelt i KLASSER alt afhængig af den fare, de er forbundet med. Der er 9 klasser, hvoraf nogle har en underopdeling.

Liste over de 9 klasser for farligt gods (ADR)

Disse oplysninger er kun for at skabe et overblik. Vi opfordrer derfor altid at tjekke de senest opdaterede regler.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os