Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Hvad betragtes som farligt gods?

Farligt gods er materialer eller genstande med farlige egenskaber, som, hvis de ikke kontrolleres korrekt, udgør en potentiel fare for menneskers sundhed og sikkerhed, infrastruktur og/eller deres transportmidler.

Farligt gods, ofte anerkendt som farligt materiale, kan være rene kemikalier, blandinger af stoffer, fremstillede produkter eller artikler, som kan udgøre en risiko for mennesker, dyr eller miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt under brug eller under transport.

Vi tilbyder lufttransport af farligt gods, via havet og indre vandveje og via vej.

Klassifikation af farligt gods

FN's modelregulativer anvender et klassificeringssystem, hvor hvert farligt stof eller hver genstand er tildelt en klasse, afhængigt af den fare, den udgør. Der er 9 klasser, hvoraf nogle er underopdelt.

Liste over de 9 klasser for farligt gods (ADR)

Disse oplysninger er kun for at skabe et overblik. Vi opfordrer derfor altid at tjekke de senest opdaterede regler.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions
Få et tilbud