Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Class 8: Corrosives
Ætsende stoffer er reaktive materialer, som ved en kemisk reaktion forårsager skade på de berørte materialer.

Derfor anvendes ætsende stoffer meget i industrien til at skabe en bred vifte af forandringer og virkninger.

Denne aktive egenskab kan naturligvis være meget skadelig for kroppen. Stofferne arbejder udefra og ind i kroppen ved at ødelægge vævet. De gør det modsatte af de gifte, som arbejder inde fra kroppen i de forskellige organer og kredsløb. 

Ætsende stoffer inddeles i syrer og baser. Syrer reagerer med metaller, som generelt er stærke og fleksible og producerer salte, som kan være skrøbelige krystaller, der kan opløses i vand. Uorganiske syrer indbefatter carboxylsyrer, acetater, myresyrer, benzosyrer og fedtsyrer som oliesyre, palmitinsyre og stearinsyre.

Almindelige baser kan være natrium, kaliumhydroxid og ammoniumhydroxid. De er meget ætsende, når de kommer i kontakt med hud, øjne og slimhinder. Basiske stoffer neutraliserer syrer, men reaktionen kan være voldsom og danne stor varme meget hurtigt. Dette kan gøre, at vandet i opløsningen kan udsende kraftig damp, hvilket skaber et farligt opsprøjt i stoffet.

Ætsende stoffer henføres til emballagegrupper alt efter deres evne til at forårsage irreversibel skade på intakt hudvæv inden for en bestemt observationsperiode på grundlag af eksponeringstiden, der måles i minutter, timer eller dage.

Der er strenge krav til søtransport af syrer og baser (IMDG-koden).

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os