Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud
Klasse 3: Brandfarlige væsker

Fareklasse 3: Brandfarlige væsker

Stoffer og genstande i klasse 3 har ingen inddelinger.

Reglerne om farligt gods definerer overvejende brændbare væsker som en væske eller en blanding af væsker, der har et flammepunkt på højst 60°C. Dog har diesel, gasolie, fyringsolie (let) herunder syntetisk fremstillede produkter, et flammepunkt over 60°C. ° C, men ikke mere end 100 ° C, disse anses også for stoffer på listen over brandbare væsker i klasse 3.  

Klasse 3 brandfarlige væsker kan også være flydende stoffer og smeltede faste stoffer, som har et flammepunkt på mere end 60°C, og som transporteres under opvarmning ved temperaturer lig med eller højere end deres flammepunkt, og flydende desensibiliserende sprængstoffer, idet disse er eksplosive stoffer, der er opløst eller suspenderet i vand eller andre flydende stoffer.

Ved transport af klasse 3 brandfarlige væsker med søfragt, kræver IMDG-koden, at flammepunktet vises som en del af beskrivelsen af farligt gods.

Emballagegrupper

Selvom Klasse 3 farligt gods ikke har andre inddelinger, er brandfarlige væsker blevet tildelt en pakkegruppe, som angiver graden af fare.

Emballagegruppe I: Stoffer med høj fare
Emballagegruppe II: Stoffer med middel fare
Emballagegruppe III: Stoffer med lav fare

Emballagegruppe

Indledende kogepunkt

Flammepunkt (lukket beholder)

Emballagegruppe I

Startkogepunkt ≤ 35º C

 

Emballagegruppe II

Startkogepunkt > 35º C

Flammepunkt < 23º C

Emballagegruppe III

Startkogepunkt > 35ºC

Flammepunkt ≥ 23º C - ≤ 60º C


Begrundelse for regulering

Brandfarlige væsker afgiver en brandfarlig damp, som ved blanding med luft kan antændes eller eksplodere. Baseret på deres flammepunkt og kogepunkt kan de være ekstremt brandfarlige, meget brandfarlige eller brandfarlige.

Eksempler på almindeligt transporterede brandfarlige væsker

Acetone, klæbemidler, maling/lak, alkoholer, parfumeriprodukter, benzin, diesel, flybrændstof, fyringsolie, petroleum, harpiks, tjære, terpentin, ethanol, benzen, butanol, isopropanol, methanol, oktaner.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions