Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud
Klasse 9 Andre stoffer og genstande

Fareklasse 9: Diverse farlige stoffer og genstande 

Diverse farlige stoffer og genstande er stoffer og genstande, som under transport udgør en fare, som ikke er omfattet af de øvrige klasser af farligt gods. Det omfatter miljøfarlige stoffer i klasse 9, men også alle andre klasser med undtagelse af klasse 7 radioaktivt materiale.

Stofferne og genstandene i klasse 9 har ingen inddelinger, men er underopdelt som følger:

 • Stoffer, der ved indånding som fint støv kan være sundhedsfarlige
 • Stoffer og genstande, som i tilfælde af brand kan danne dioxiner
 • Stoffer, der udvikler brændbare dampe
 • Lithium batterier
 • Livreddende apparater
 • Miljøfarlige stoffer
 • Miljøfarligt stof, fast, N.O.S
 • Miljøfarligt stof, flydende, N.O.S
 • Genetisk modificerede mikroorganismer og organismer
 • Stoffer, der transporteres eller udbydes til transport ved forhøjet temperatur 
 • Væske
 • Solid
 • Andre stoffer eller genstande, der udgør en fare under transport, men som ikke opfylder definitionerne for en anden klasse

Emballagegrupper

Selvom farlige stoffer i klasse 9 ikke har andre opdelinger, er diverse farlige stoffer og artikler blevet tildelt en emballagegruppe, som er en grad af fare.

Emballagegruppe II: Stoffer med middel fare
Emballagegruppe III: Stoffer med lav fare

Plakater og mærkning af farligt gods i klasse 9

Klasse 9 Etiket
Klasse 9 plakat og etiket
Pakker der indeholder farligt gods i klasse 9 og fragttransportenheder, containere, bulkcontainere, tankcontainere, transportable tanke og multi-element gascontainere, der indeholder klasse 9 farligt gods, skal være varigt mærket med Klasse 9-mærkatet/-skiltet. 
Klasse 9 batterimærke
Klasse 9A-mærkat til pakker eller uemballerede artikler, der indeholder lithiumbatterier
Miljøfarlig etiket, der viser en død fisk
Mærke for miljøfarligt stof/havforurenende stof
Pakker indeholdende miljøfarlige stoffer/havforurenende stoffer og godstransportenheder, containere, bulkcontainere, tankcontainere, bærbare tanke og multi-element gascontainere indeholdende miljøfarlige stoffer/havforurenende stoffer, skal være varigt mærket med miljøfarlige stoffer/havforurenende stoffer mærket. 
Lithium batteri mærke
Lithium-batterimærke for pakker, der indeholder lithiumceller eller batterier, der er fremstillet i overensstemmelse med den særlige bestemmelse 188
(Gælder ikke for lufttransport)

Eksempler på almindeligt transporteret diverse farligt gods

Eksempler på farligt gods i klasse 9 er airbagmoduler (sikkerhedsanordninger, elektronisk initierede), asbest (amfibol og krysotil), batteridrevet udstyr, batteridrevne køretøjer, kemikaliesæt, farligt gods i maskiner eller apparater, tøris (kuldioxid, fast stof) , miljøfarlige stoffer (flydende og faste stoffer), førstehjælpskasser, genetisk modificerede organismer, genetisk modificerede mikroorganismer, redningsmidler (selvoppustelige og ikke-selvoppustelige), lithium-ion-batterier, lithiummetalbatterier, selestrammere (sikkerhedsanordninger, elektronisk initieret).
 

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions