Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Definitioner og forsendelse af produkterne i fagligt gods klasse 9 

Class 9: Other substances and articles
Klasse 9 dækker stoffer og genstande, der under transport udgør en fare, der ikke kan henføre til overskrifterne i de andre klasser.

Sådanne produkter har egenskaber, der ikke kan kategoriseres andre steder i FN's klassificeringssystem, eller som udgør en række forbundne farer, der falder ind under en eller flere klasser.

Et klassisk eksempel på denne diversitet er selvoppustelige redningsflåder, som i pakken indeholder:

  • En stor cylinder med komprimeret gas, oftest kuldioxid, der skal puste redningsflåden og taget op, når den rammer vandet.
  • Forskellige nødblus, farvede røgsignaler osv. for at tiltrække redningsfartøjers opmærksomhed.
  • Brandfarlige faste stoffer til opvarmning og opvarmning af mad.
  • Stof-reparationssæt der indeholder brandfarlige væsker som grundbestanddel i klæbemidler.

Miljøfarlige stoffer

Denne fareklasse er unik i UN-systemet, da den ikke viser nogen fareangivelser, som kun kan opnås gennem skriftlig information.

Der er to UN-numre i klasse 9 for miljøfarlige stoffer: UN 3077 for miljøfarligt fast stof N.O.S. (dvs. som ikke er specificeret på anden måde) og UN 3082 for miljøfarlig væske N.O.S.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os