Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Farligt gods i klasse 6: Giftige og smittefarlige stoffer

Class 6.1 / 6.2 - Toxic and Infectious substances

Klasse 6.1 – Giftige stoffer

De er kemiske gifte, som kan skade dele af eller hele den menneskelige krop. De må ikke komme ind i kroppen ved indtagelse, indånding eller optagelse gennem huden.

Graden af giftighed varierer. Der er gifte, der dræber på få minutter, herunder cyanider, og der er gifte, der kan påføre fysisk skade, men som ikke nødvendigvis dræber, hvis dosis ikke er for høj, f.eks. klorbehandlet kulilte. De giftige stoffer i klasse 6.1 kan være faste stoffer eller væsker. Giftige gasser rubriceres i klasse 2.3.

Generelt bør klasse 6.1 ikke transporteres sammen med levnedsmidler, men der er dog undtagelser.

Klasse 6.2 – Smittefarlige stoffer

Underklasse 6.2 indeholder patogener, dvs. mikroorganismer der kan medføre smittefarlige sygdomme hos mennesker og dyr. De smittefarlige stoffer er inddelt i tre kategorier, og det er kun i to af disse grupper, at transport er forbundet med smittefare.

Kategori A: Kan forårsage permanent invaliditet og livstruende eller dødbringende sygdomme hos mennesker eller dyr. De henføres til UN 2814. Nogle eksempler på disse er:

  • Ebolavirus
  • Hepatitis B-virus
  • Lassavirus
  • Rabiesvirus

Smittefarlige stoffer, som kun er farlige for dyr henføres til UN 2900. Nogle eksempler på disse er:

  • Afrikansk hestepest
  • Mund- og klovesyge
  • Fårekopper
  • Vesikulær stomatitis

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os