Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud
Stoffer i klasse 6 er blevet tildelt en af 2 underklasser.
Klasse 6.1 / 6.2 - Giftige og smitsomme stoffer

Fareklasse 6.1 Giftige stoffer

Klasse 6.1 farligt gods er stoffer, der i relativt små mængder er i stand til ved en enkelt handling eller ved en handling af kort varighed at forårsage skade på menneskers sundhed eller død ved indånding, absorption eller indtagelse. Giftige stoffer kan være enten fast eller flydende.

Emballagegrupper

Klasse 6.1 har fået tildelt en emballagegruppe, som angiver graden af fare.

Emballagegruppe I: Stoffer med høj fare
Emballagegruppe II: Stoffer med middel fare
Emballagegruppe III: Stoffer med lav fare

Eksempler på almindeligt transporterede giftige stoffer

Arsenik, chloroform, cyanid, bly, talrige kviksølvstoffer, nikotin, talrige typer af pesticider.

Klasse 6.2 Smitsomme stoffer

Fareklasse 6.2 Smitsomme stoffer

Klasse 6.2 farligt gods er stoffer, der vides eller med rimelighed forventes at indeholde patogener. Patogener defineres som mikroorganismer (herunder bakterier, vira, parasitter, svampe) og andre agenser. Smitsomme stoffer kan være biologiske produkter, kulturer, medicinsk og klinisk affald eller patientprøver, og når de transporteres i en form, at det ved eksponering, kan forårsage permanent invaliditet, livstruende eller dødelig sygdom hos ellers raske mennesker eller dyr.

For eksempel hos mennesker:
  • Ebola virus
  • Hepatitis B-virus
  • Rabies virus
  • Gul feber virus

For eksempel hos dyr:

  • Afrikansk svinepest-virus
  • Mund- og klovsygevirus

Smitsomme stoffer er opdelt i to kategorier, kategori A og kategori B, og er tildelt UN-nr. 2814, 2900, 3291, 3373 eller 3549.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions