Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Class 7: Radioactive materials

Radioaktive stoffer er stoffer, der indeholder ustabile atomer, der spontant ændrer struktur på en uforudsigelig måde over en periode.

 

I takt med at hvert atom ændrer sig, afgiver det stråling, som kan forårsage kemiske eller biologiske virkninger gennem ioniserende stråling. Dette kan skade menneskekroppen på den ene eller den anden måde alt afhængig af typen af stråling og varigheden af eksponeringen.

Ioniserende stråling kan skade menneskekroppen generelt alt afhængig af typen af stråling, dosis og varigheden af eksponeringen.

Nogle radioaktive materialer kan også have andre farlige egenskaber, og emballagen kan derfor også være mærket med andre UN-advarselsmærker med henblik på at angive sekundære farer.

Radioaktive forsendelser er helt sikre at håndtere og transportere, fordi emballagen fungerer som et skjold. De udgør ikke nogen sundhedsfare for transportarbejdere. Men reglen er, at man skal begrænse enhver dosis af ioniserende stråling til et minimum. Dosen afhænger af:

  • Styrken af den radioaktive kilde, "aktiviteten"
  • Afstanden fra kilden
  • Barriererne omkring kilden
  • Eksponeringstiden

 

Undtagelseskolli

Strålingsniveauet må på intet sted af dets overflade overstige 5 mikrosievert pr. time. Emballagerne skal deklareres som radioaktive, men behøver ikke være forsynet med faresedler. 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os