Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Brandfarlige faste og selvantændelige stoffer der udvikler brandfarlige stoffer ved kontakt med vand

Class 4.1 / 4.2 / 4.3

Klasse 4.1 – Brandfarlige faste stoffer osv.

De brænder lettere end normalt brandbare materialer såsom træ og papir. De kan brænde voldsomt og hurtigt og danne høj varme. Nogle af stofferne under 4.1 er desensibiliserende eksplosive stoffer, f.eks. befugtet trinitrotoluen (TNT), som ellers rubriceres i klasse 1. Nogle af dem er selvnedbrydende og kan nedbrydes kemisk, hvis de kommer over en bestemt temperatur eller udsættes for shock osv. 

De kan spaltes eksplosivt eller brænde kraftigt eller udvikle giftige gasser eller dampe.

Klasse 4.2 — Selvantændelige stoffer

Stofferne i underklasse 4.2 er enten faste stoffer eller væsker. De selvantænder ved kontakt med ilt. De skal opbevares i lufttætte beholdere. Hvis de er væsker skal de opbevares under en neutral gas eller et flydende tæppe. Pyrofore stoffer antænder inden for et tidsrum af 5 minutter, hvis de kommer i kontakt med luft, og henføres altid til emballagegruppe I. Andre materialer vil kun selvantænde i større mængder efter længere tidsperioder. De henføres til emballagegruppe II eller III alt afhængig af klassifikationstests.

Klasse 4.3 – Stoffer som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

Stofferne i underklasse 4.3 udvikler brandfarlige gasser ved reaktion med vand i form af væske eller damp. Disse kan antændes af varmen fra reaktionen.  Stofferne skal opbevares i vandtætte beholdere, som er hermetisk lukket for at at undgå indtrængning af fugt eller vanddamp.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os