Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud
Klasse 1: Sprængstoffer

Fareklasse 1: Eksplosive stoffer og genstande

Et eksplosivstof er et reaktivt stof eller genstand, inklusive en enhed, der indeholder en større mængde potentiel energi, der kan frembringe en eksplosion, hvis den pludseligt frigives. Eksplosionen er normalt ledsaget af produktion af lys, varme, lyd og tryk.

Baseret på testmetoder, er stoffer og genstande i klasse 1 blevet opdelt i 6 klasser af eksplosivstoffer.

Klasse 1 Sprængstofdivision 1.1

Division 1.1

Stoffer og genstande, der har en masseeksplosionsfare.
Klasse 1 Sprængstofdivision 1.2

Division 1.2

Stoffer og genstande, der har en projektionsfare, men ikke en masseeksplosionsfare.
Klasse 1 Sprængstofdivision 1.3

Division 1.3

Stoffer og genstande, som har en brandfare, enten en mindre eksplosionsfare eller en mindre projektionsfare eller begge dele, men ikke en masseeksplosionsfare: (a) hvis forbrænding giver anledning til betydelig strålevarme; eller (b) som brænder efter hinanden, frembringer mindre eksplosions- eller projektionseffekter eller begge dele.
Klasse 1 Sprængstofdivision 1.4

Division 1.4

Stoffer og genstande, som kun udgør en lille eksplosionsfare i tilfælde af antændelse eller igangsætning under transport. Effekterne er stort set begrænset til pakken, og der kan ikke forventes nogen projektion af fragmenter af nævneværdig størrelse eller rækkevidde. En ekstern brand må ikke forårsage øjeblikkelig eksplosion af størstedelen af hele pakkens indhold.
Klasse 1 Sprængstofdivision 1.5

Division 1.5

Meget upåvirkelige stoffer med en masseeksplosionsfare, som er så upåvirkelig, at der er meget lille sandsynlighed for initiering eller overgang fra brænding til detonation under normale transportforhold. Som minimumskrav må de ikke eksplodere i den eksterne brandtest.
Klasse 1 Sprængstofdivision 1.6

Division 1.6

Ekstremt upåvirkelige genstande, som ikke har en masseeksplosionsfare. Artiklerne indeholder overvejende ekstremt upåvirkelige stoffer og udviser en ubetydelig sandsynlighed for utilsigtet initiering eller spredning.

Eksempler på sprængstoffer der almindeligvis bliver transporteret

Eksempler på eksplosivt farligt gods er ammunition/patroner, fyrværkeri/pyroteknik, blus, sprænghætter/detonatorer, lunter, tændrør, sprængladninger (sprængning, nedrivning etc.), detonationssnor, tændere, raketter, trinitrotoluen (TNT).

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions