Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

I overensstemmelse med reglerne

Når man transportere farligt gods, har hver transportform deres eget regelsæt til at kontrollere transporten af farligt gods, men transport af farligt gods med fly giver den største risiko for skader i tilfælde af en hændelse. Det er derfor vigtigt at overholde det eneste juridiske materiale, Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO) Tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods ad luftveje.

International Air Transport Association (IATA), som repræsenterer verdens førende flyselskaber, udgiver IATA Dangerous Goods Regulations som er baseret på ICAO tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods ad luftvejen, og lægger ansvar på alle, der har til hensigt at tage eller sende farligt gods på et fly, eller dem, der er involveret i denne facilitering. Dette omfatter operatører, afsendere, fragtagenter, håndteringsagenter, kurerer og passagerer.

Yderligere krav

Hos DSV er vi specialiseret i transport af farligt gods med fly på både fragt- og passagerfly, idet vi anerkender de yderligere krav til transportoverholdelse. Selvom globale forsendelser kan ankomme hurtigere end til søs, er de tilladte mængder og pakkestørrelser af farlig luftfragt reduceret på grund af størrelsen af et fly, og i nogle tilfælde er noget farligt gods forbudt.

Selvom bestemmelser om begrænset mængde gælder for lufttransport, skal emballagen i modsætning til andre transportformer opfylde visse specifikationer og være i stand til at udføre specificerede fald- og stablingstest. Begrænset kvantitetsemballage er en kombinationsemballage med en indre emballage inde i en ydre emballage, begge skal være konstrueret efter samme specifikationer som FN-specifikationsemballage. Den største forskel er test af pakken. Begrænset mængde emballage skal være i stand til at modstå en 1,2 meter faldtest uden lækage, og være i stand til at modstå, uden brud eller lækage, en 24 timers stablingstest.

Lær mere om vores luftfragttjenester og udforsk globale destinationer som vi sender til.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions