Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Har du brug for luftfragt af dit farlige gods?

Forsendelse af farligt gods som luftfragt kræver overholdelse af et særligt regelsæt med henblik på at sikre forsendelser i transit. Reglerne har også til formål at beskytte flyet og dets besætning, der leverer farlig last til destinationen.

Forkert pakket eller forkert opbevaret farligt gods kan skabe katastrofale forhold ombord på et fly på meget kort tid. Brand på et fly er fx ekstremt farligt og kræver hurtig handling med henblik på at få faren under kontrol. Brandfarlige væsker, der ikke er deklarerede, eller forkert pakkede og mærkede lithiumbatterier og kemiske oxygengeneratorer har før forårsaget brand på et fly.

Overholdelse af regler og anvisninger

I FN's klassificeringssystem er farligt gods inddelt i ni fareklasser. De skal angives med specifikke UN-numre i transportdokumentet, på emballagen, mærkningen og etiketten med henblik på at fremme sikker forsendelse. Der er også mængdegrænser for farligt gods, der ikke må overskrides med henblik på sikker transport. 

Fordi luftfragt er en global aktivitet, der påvirker virksomheder på tværs af brancher, er reglerne for luftfragt af farligt gods fastlagt i et samarbejde mellem en lang række organisationer. De to primære organisationer, der er ansvarlige for disse sikkerhedsforanstaltninger og regler, er:

  • Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO): et specialiseret FN-agentur der blev etableret med henblik på at fastsætte standarder og anbefalinger for beskyttelse af sikkerheden inden for luftfarten.
  • Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA): en brancheorganisation for luftfartsselskaber, der samlet står for omkring 82% af den internationale lufttransport. IATA's regler for farligt gods, IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) sætter en global standard for lufttransport af farligt gods, og de anvendes i hele forsyningskæden: afsendere, speditører, ground handlere og luftfartsselskaber.

ICAO og IATA samarbejder med lokale regeringer på afgangs- og destinationsstedet. DGR integrerer ICAO's tekniske specifikationer, IATA's procedurer for luftfartsselskaber og alle yderligere krav, der er nødvendige for at sikre det højest mulige niveau af sikkerhed i forbindelse med lufttransport af farligt gods.

Få ekspertråd om alt hvad du har brug for at vide i forbindelse med forsendelse af farligt gods.

Temperaturregulering af gods under transport

DSV tilbyder dør-til-dør fragtservice med korrekt håndtering af farligt gods, der kræver et temperaturreguleret miljø gennem en udbrudt kølekæde.

Du kan forvente temperaturregulering på alle trin i forsendelsen:

  • På tværs af en række forskellige transportmåder, herunder luft-, sø-, vej- og banetransport.
  • Temperaturregulerede lagerfaciliteter
  • Fuld synlighed med mulighed for at spore dine forsendelser ved brug af vores IT-løsninger
  • Proaktiv temperaturovervågning, kontrol og dokumentation

Læs mere om forsendelse af kemikalier og medicinalprodukter i temperaturregulerede omgivelser i forbindelse med luft-, sø-, vej- og banetransport.

DSV's eksperter er uddannet til at håndtere alle former for lufttransport af farligt gods. Tal med os om skræddersyede løsninger til din branche.