Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

- og vi er klar til at tackle logistikudfordringerne

Til stadighed strengere lovkrav og mere omfattende regelsæt på området er sammen med stigende omkostninger til forskning og udvikling såvel som produktion og distribution blot nogle af udfordringerne inden for pharma- og healthcare-logistikken.

Vi har kompetencerne og et globalt netværk, som kan hjælpe dig med at gøre en forskel.

Kvalitetssikring og risikovurderinger

HealthcareQMS er DSV's globale kvalitetsledelsessystem og overordnede ramme for håndtering, opbevaring og transport af pharma- og healthcare-produkter og sørger for, at der er en ensartet tilgang til og håndtering af disse produkter i DSV-regi på tværs af lande og lokationer.

Systemet er baseret på WHO’s guidelines og sikrer, at DSV overholder både relevant lovgivning og gældende standarder på området. HealthcareQMS certificerer alle enheder i DSV, som håndterer, transporterer eller opbevarer og herunder f.eks. ompakker pharma- og healthcare-produkter. HealthcareQMS’ certificeringsprogram og -struktur er omfattet af Bureau Veritas' globale certificering af DSV.

Fyldestgørende risikovurdering af planlagte transportruter for farmaceutiske produkter i forhold til bl.a. estimeret transporttid, temperaturkontrol, cross-docking-betingelser og generel kompleksitet foretages ved hjælp af Validaide, en ekstern digital platform. Risikoprofilen etableres på basis af input fra de relevante DSV-lokationer samt underleverandører indenfor opbevaring og transport.

DSV's healthcare-netværk 

På lagre og terminaler såvel som i vores transportnetværk overholder vi alle relevante og aftalte krav og forskrifter. Vores skræddersyede og integrerede transport- og logistikløsninger kan håndtere alt fra udstyr over farmaceutiske råmaterialer til færdige produkter, der skal opbevares og håndteres sikkert under særlige, for eksempel temperaturkontrollerede, forhold.

Den generelle tendens mod større transparens og direkte leverancer afspejles i vores innovative løsninger.
DSV driver et globalt transportnetværk med regionale og lokale distributionscentre samt 'control tower'-funktioner, DSV Flow Control. Både internationalt og i Danmark styres pharma-transport og distribution af dedikerede teams med de nødvendige kompetencer. 

Vores GDP- og GMP-licenserede lager- og distributionsløsninger inkluderer en hel række value added services. Og det bliver alt sammen styret og kontrolleret af DSV's egne specialister. 

Vi håndterer både receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin, vacciner, aktive farmaceutiske ingredienser (API'er) samt diagnostiske artikler, medicinsk udstyr, engangsartikler etc. og har mange års erfaring med at levere til så forskelligartede modtagere som medicinalfabrikker, apoteker, hospitaler, plejehjem og i stigende grad direkte til patienter i private hjem

Læs mere om transport- og lagerløsninger i Danmark

Læs mere om globale luftfragtløsninger 

Udnyt fordelen ved vores omfattende ekspertise inden for pharmaceutical og healthcare.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?


Kontakt os