Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

- og vi er klar til at tackle logistikudfordringerne

Til stadighed strengere lovkrav og mere omfattende regelsæt på området er sammen med stigende omkostninger til forskning og udvikling såvel som produktion og distribution blot nogle af udfordringerne inden for pharma- og healthcare-logistikken.

Vi har kompetencerne og et globalt netværk, som kan hjælpe dig med at gøre en forskel. 

DSV's healthcare-netværk 

På lagre og terminaler såvel som i vores transportnetværk overholder vi alle relevante og aftalte krav og forskrifter. Vores skræddersyede og integrerede transport- og logistikløsninger kan håndtere alt fra udstyr over farmaceutiske råmaterialer til færdige produkter, der skal opbevares og håndteres sikkert under særlige, for eksempel temperaturkontrollerede, forhold.

Den generelle tendens mod større transparens og direkte leverancer afspejles i vores innovative løsninger.
DSV driver et globalt transportnetværk med regionale og lokale distributionscentre samt 'control tower'-funktioner, DSV Flow Control. Både internationalt og i Danmark styres pharma-transport og distribution af dedikerede teams med de nødvendige kompetencer. 

Vores GDP- og GMP-licenserede lager- og distributionsløsninger inkluderer en hel række value added services. Og det bliver alt sammen styret og kontrolleret af DSV's egne specialister. 

Vi håndterer både receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin, vacciner, aktive farmaceutiske ingredienser (API'er) samt diagnostiske artikler, medicinsk udstyr, engangsartikler etc. og har mange års erfaring med at levere til så forskelligartede modtagere som medicinalfabrikker, apoteker, hospitaler, plejehjem og i stigende grad direkte til patienter i private hjem.

Kvalitetssikring og risikovurderinger

HealthcareQMS er DSV's globale kvalitetsledelsessystem og overordnede ramme for håndtering, opbevaring og transport af pharma- og healthcare-produkter og sørger for, at der er en ensartet tilgang til og håndtering af disse produkter i DSV-regi på tværs af lande og lokationer.

Systemet er baseret på WHO’s guidelines og sikrer, at DSV overholder både relevant lovgivning og gældende standarder på området. HealthcareQMS certificerer alle enheder i DSV, som håndterer, transporterer eller opbevarer og herunder f.eks. ompakker pharma- og healthcare-produkter. HealthcareQMS’ certificeringsprogram og -struktur er omfattet af Bureau Veritas' globale certificering af DSV.

Fyldestgørende risikovurdering af planlagte transportruter for farmaceutiske produkter i forhold til bl.a. estimeret transporttid, temperaturkontrol, cross-docking-betingelser og generel kompleksitet foretages ved hjælp af Validaide, en ekstern digital platform. Risikoprofilen etableres på basis af input fra de relevante DSV-lokationer samt underleverandører indenfor opbevaring og transport.

Læs mere om globale luftfragtløsninger 

Få hjælp til:

Temperaturkontrolleret transport 

Har du et behov for temperaturkontrollerede transportløsninger for at sikre produktintegriteten i dine forsyningskæder? Vi ved, at det kan være af kritisk betydning i sundhedssektoren, fordi den rette håndtering under transport er garanti for, at den medicin der udleveres, har den rette kvalitet og lever op til de aftalte og fastsatte standarder.

Transport af lægemidler har traditionelt set været meget afhængig af den rigtige emballage for at sikre, at produktet til enhver tid opbevares og håndteres sikkert og inden for de temperaturnæssige kravspecifikationer. De senere år har skærpede sikkerhedskrav sammen med et øget tidspres og ønsket om reducerede omkostninger været med til at gøre forsyningskæderne langt mere komplekse. God distributionspraksis (GDP) kræver licens og certificering, samt at lægemidler håndteres under bestemte forhold og efter anviste standarder, og føjer dermed endnu flere lag til kompleksiteten. 

Vi tilbyder transport og håndtering ved forskellige temperaturer: +20 og +5 grader Celcius, samt ved -20, -40 og -80 grader Celcius. Som specialiseret leverandør skræddersyer vi køle-og fryseløsninger i.h.t. dine specifikke krav til netop opbevaring og transport. Som en del af vores services tilbyder vi adgang til et omfattende netværk af kvalificerede og kompatible køle- og frysefaciliteter, hvor vi forpligter os til at levere en enestående høj service i alle led.

Pharma og healthcare - logistik og distribution

Kan DSV levere mine produkter til forskellige lokationer?
Ja, det kan vi. Vores flåde består af forskellige typer distributionsbiler, hvilket betyder, at vi er fleksible og kan håndtere varer ved forskellige temperaturer, herunder på køl og frys. Det gælder også varer klassificeret som farligt gods.

Kan DSV imødekomme mine krav til miljøhensyn uden at gå på kompromis med kvaliteten og effektiviteten i mine leverancer?
Vores logistikløsninger opfylder globale miljømæssige transportmål, og vi tilpasser vores leveringsmetoder efter de skiftende forhold og betingelser. For eksempel kan vi skifte fra luftfragt til søfragt for at reducere CO2-udledningen og samtidig nedbringe fragtomkostningerne.

Kan DSV opfylde mine krav til faciliteter og dedikeret lagerplads specifikt til pharma og healthcare?
Ja. Vores lokationer er sikre og specielt indrettet med de nødvendige faciliteter til opbevaring og håndtering af pharma- og healthcareprodukter. Nogle lokationer tilbyder isolerede miljøer, der er temperaturregulerede og tilstandsstyrede.

Hvilke logistikløsninger tilbyder DSV til leverandører af pharma- og healthcareprodukter?
Vi kan efter behov være din 3PL, 3½PL eller 4PL leverandør. Hver af disse løsninger tilbyder forskellige modeller for distribution og samarbejde omkring dine forsyningskæder. Vores avancerede fragtstyringssystem sætter standarden for distribution af pharma- og healthcareprodukter. Vi baserer vores distributionssetup på dine og ikke mindst dine kunders behov. Og vi kan varetage hele processen fra planlægning til eksekvering og administration.

Specialiserede løsninger til healthcare

Lægemidler - biopharma

Skiftet på det globale marked til større transparens og væk fra traditionelle distributionsmetoder til direkte leverancer afspejles i DSV's innovative løsninger.

Vores GMP- og GDP-licenserede lager- og distributionsløsninger omfatter FEFO-plukning, styring af kliniske forsøg samt ompakning og displaykonfiguration. Og det bliver alt sammen kontrolleret af vores egne inhouse-specialister.

Med vores leveringsservice elimineres ineffektivitet, og omkostningerne reduceres. Vi kan levere næste dag, direkte til hospitalet - til centrallager eller til afdeling, tilbyde 24/7 standby-service samt håndtere eventuelle tilbagekaldelser. Hele tiden under kontrollerede forhold. 

Vi håndterer farmaceutiske produkter inkl. både receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin, vacciner, aktive farmaceutiske ingredienser (API'er) og materialer til kliniske forsøg.

Medicinsk udstyr og diagnostik

En effektiv håndtering af kompleksiteten i forbindelse med indkøb bliver til stadighed vigtigere, hvilket bl.a. forårsages af, at produktionen i stadigt højere grad outsources på dette særdeles attraktive marked med en værdi på mange milliarder. Desuden har hospitaler og apoteker brug for innovative løsninger som f.eks. løbende genopfyldning, fragtstyring og 'white-glove'-levering.

I mere end 20 år har vi leveret skræddersyede transport- og logistikløsninger af medicinsk udstyr såvel som inden for diagnostikområdet. Vores løsninger inkluderer bl.a. udlån af kits til ortopædisk kirurgi, styring af konsignationslager, klargøring af vogne med medicinsk udstyr til specifikke procedurer, steril plukning, håndtering i renrum, reparationer samt reservedelshåndtering og 24/7 standby-service.

Medicinsk udstyr klassificeres i grupperne I, IIa, IIb og III (jf. FDA (USA) og MDD (EU)), og DSV's kundeportefølje omfatter kunder med udstyr indenfor alle klasser.

Medicinske produkter og personlig pleje

Vores strømlinede og fleksible logistikløsninger til apoteker, hospitaler og plejehjem imødekommer det stadig stigende behov for value-added services.

Direkte levering og in-hospital services er udslagsgivende faktorer for succes på dette hurtigtvoksende marked, som omfatter forbrugsvarer, kosmetik, fødevarer til specifikke medicinske formål, latexhandsker og andre engangsartikler.

Vi driver effektive og dedikerede multi-user-lagre og administrerer regionale distributionscentre med control tower-setups, hvoraf nogle håndterer mere end 1.000 sendinger om dagen.

Vores services inkluderer emballering og ompakning, mærkning og færdigpaking (inden levering til en hospitalsafdeling, hvor DSV står for genopfyldning af produkter). Vi håndterer også affald, returvarer, ompakning baseret på udløbsdato samt ombytning af produkter.

Vi har mange års erfaring med at levere til mange forskelligartede modtagere: apoteker, hospitaler og direkte til patienter.

Hospitaler og plejehjem

Vores effektive transport- og logistikløsninger reducerer omkostningerne og forbedrer forsyningskædens transparens , hvilket sammen med brugen af e-sundhedsplatforme er med til at styrke patientplejen på hospitaler, klinikker, plejehjem og i stigende grad i private hjem. 

Vores services inkluderer direkte levering til hospitalsafdelinger, håndtering af sterile produkter og lægemidler, logistikstyring af medicinske produkter til laboratorier, bortskaffelse af farligt affald, lagerstyring, intern distribution på hospitaler og plejehjem, genopfyldning af produkter på afdelingsniveau og meget mere.

Udnyt fordelen ved vores omfattende ekspertise inden for pharmaceutical og healthcare.

Er du i tvivl om noget?

Så er vi altid klar med svar og gode råd.

Kontakt os