Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Pharma- og healthcare-medarbejdere i DSV er alle GDP-uddannet og har således en ensartet tilgang til håndtering og transport af disse produkter i DSV-regi på tværs af lande og lokationer og sikrer, at vi kan leve op til dine kvalitets- og sikkerhedskrav.

Vores GDP-uddannelse følger en stringent procedure med differentierede uddannelsesforløb for Responsible Persons (RP), Qualified Persons (QP) og GDP-uddannede, operative medarbejdere. Gennem løbende videreuddannelse sikrer vi, at vores medarbejdere altid er rustede til at løse de opgaver, vores kunder stiller inkl. gennemførelse af audits foretaget af kunder såvel som myndigheder.

DSV er certificeret i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001 samt ISO 45001 og efterlever GDP-standarder og anbefalinger, herunder:

  • Bekendtgørelse af lov om lægemidler (Lægemiddelloven)
  • Vejledning af den 5. november 2013 i god distributionspraksis for lægemidler til humant brug
  • EU Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (2013/C 343/01)
  • World Health Organisation (WHO), Annex 5
  • IATA TCR (Temperature Control Regulations)

DSV er også godkendt af Trafikstyrelsen til håndtering af luftfragtsforsendelser og opererer med en AEO-certificering (Authorised Economic Operator).

Tilbagekaldelse

Skulle der blive behov for at aktivere en tilbagekaldelse (recall) af produkter kan vores vagt træffes 24/7/365 telefon +45 28 15 95 90

Risikovurdering

DSV udarbejder avancerede risikovurderinger - state-of-the-art Lane Risk Assessments - for alle pharma-forsendelser, hvilket betyder, at den valgte rute bliver kvalificeret og godkendt inden afsendelse af dine varer.

Fyldestgørende risikovurdering af planlagte transportruter for farmaceutiske produkter i forhold til bl.a. estimeret transporttid, temperaturkontrol, cross-docking-betingelser og generel kompleksitet foretages vha. Validaide, en ekstern digital platform. Risikoprofilen etableres på basis af input fra de relevante DSV-lokationer samt underleverandører indenfor opbevaring og transport.

Vi bruger også Validaide til at kvalificere alle samarbejdspartnere, og du kan derfor være sikker på, at de valgte leverandører lever op til GDP- såvel som andre kvalitetssikringskrav, og at dine produkter håndteres forsvarligt.

Læs mere om kvalitetssikring og risikovurderinger her

Har du nogen spørgsmål?

Vores specialister inden for Pharma & Healthcare er klar til at hjælpe dig.