Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Vores logistikløsninger til industrielle produkter sørger for den rette balance mellem kvalitet, omkostninger, fleksibilitet og standardisering. Med den rigtige logistikløsning minimerer du udfordringerne, som ofte bunder i lovkrav, i dette dynamiske marked. 

Vi leverer branchespecifikke løsninger til en bred vifte af sektorer, herunder til producenter af fødevareingredienser og råvarer, maskiner og komponenter, emballerede kemikalier, bygge- og anlægssektoren samt engros- og fremstillingssektoren.

Vi driver logistikfaciliteter, der er specielt udstyret til at servicere den industrielle sektor. Det kan være opbevaring af farligt gods, dæk, fødevareingredienser samt industrielt udstyr i mere udfordrende størrelser. Vi dækker dine specifikke behov, og vores services kan omfatte f.eks. fragtstyring, ompakning, fyldning af tromler eller mærkning af farligt gods.

For en række nøglekunder driver vi samtlige operationer in-house, hvilket faciliterer processerne i forbindelse med  de forskellige logistikaktiviteter.

Vores services hjælper dig med at:

Fødevareingredienser og råvarer

Fødevareingredienser kan udgøre op til 60% af de samlede omkostninger i procesindustrien, og råvarer kan udgøre op til 20% af producentens omkostninger. Prisen på fødevareingredienser er afhængig af mange forskellige parametre og fluktuerer betragteligt. Det kan en styrket forsyningskæde med en høj grad af transparens hjælpe dig med at håndtere samt levere vækst på kort sigt og samtidig sikre, at du opnår mere langsigtede konkurrencefordele.

Med vores globale netværk kan vi sikre det ønskede vareflow til dine produktionsfaciliteter. Vi kan også administrere lager- og distributionsaktiviteter, så dine varer ankommer i perfekt stand til dine slutkunder.

Vores lager- og cross-docking-faciliteter har det udstyr, der skal til for at leve op til relevante krav og forskrifter (f.eks. HACCP, AIB, SQAS, ISO, GMP og GDP). Samtidig imødekommer vores IT-systemer dine krav til track & trace, batchregistrering og overvågning af udløbsdato helt ned på varenummerniveau.

Alle vores processer er optimeret til at kunne håndtere din forsyningskædes varierende mængder inkl. større udsving i forbindelse med lav- og højsæson. 

Emballerede kemikalier

I Europa tegner salget på tværs af landegrænser sig for 75% af de samlede indtægter på kemikalier. Dette afspejler tydeligt skiftet fra national til regional produktion og oplagring, og, om end i mindre grad, lagre og distributions-hubs, som dækker hele Europa.

Seveso II-direktivet  samt en bred vifte af lokale forskrifter og regler, og den kemiske industris eget 'Responsible Care'-initivativ er medvirkende til de stadige forandringer i forsyningskæderne, idet både "sikkerhed" og "grønt" nu er at finde blandt standard-nøgletallene (KPI’er).

De stadig strengere regulatoriske krav er også med til at skabe nye former for strategiske partnerskaber mellem producenterne af emballerede kemikalier og logistikleverandørerne.

Hvis du arbejder med emballerede kemikalier, har du som regel en blanding af både farligt gods og ikke-farligt gods, men du har stadig brug for en omkostningseffektiv oplagring, der overholder de nødvendige sikkerhedskrav.

Vores SQAS og Seveso-certificerede faciliteter tilbyder stordriftsfordele for oplagring af ikke-farligt gods samt en effektiv og integreret løsning, der lever op til de strenge krav til miljø og sikkerhed, når det gælder farligt gods.

Maskiner og komponenter

Salget af maskiner og komponenter efterlader producenterne med konstant vigende marginer, hvilket gør det stadig vigtigere at fokusere på produktinnovation, ny teknologi, omkostningkontrol og høje adgangsbarrierer samtidig med, at produktion og styring af forsyningskæden outsources. 

Vi optimerer mængden af varer i transit og flytter fokus fra lagerstyringen til eksekvering i forsyningskæden. Derudover har nye koncepter som montering og samling på bestemmelsesstedet samt toldoplagring været med til at reducere told- og skatteeksponeringen på kapitalintensive varer, hvilket samtidig er med til at øge forsyningskædens kompleksitet.

Vores industrielle løsninger omfatter en bred vifte af services som montering/afmontering, specialemballering og ompakning, opbevaring, modificering inden levering til modtager, fragtstyring samt håndtering af tidsfølsomme leverancer.

Derudover er vores globale netværk og placeringen af lagerfaciliteter til toldoplag med til at bringe dig tættere på dine kunder, så du bedre kan kontrollere din forretning.

Reservedele til industrien

Hurtig og pålidelig levering af reservedele er nøglen til at undgå produktionsstop samt opretholdelse af en afstemt  minimumslagerbeholdning. Vores yderst effektive lager- og distributionsløsninger kan kombinere sene ordreindleveringer med garanterede leveringstider samme eller næste dag til forhandlere, distributører eller endda direkte til slutbrugere.

Vi driver adskillige regionale distributionscentre med reservedele over hele verden og integrerer og administrerer serviceaftaler (SLA'er) i forskellige dele af forsyningskæden.

Med vores effektive lager- og produktionsstyringssystemer øger vi dit overblik og sætter dig i stand til at reducere dine lagerbeholdninger markant.

Lagerautomatisering

Hvis du håndterer større volumener, kan en automatisering af lageret give dig betydelige fordele. Vi kan guide dig gennem processen med at analysere din situation, designe og skræddersy en løsning samt implementere denne, hvad enten det er på dit eget lager eller på et af vores multi-user-lagre.

Ud over en omfattende teknisk og ingeniørmæssig ekspertise tilbyder vi også uddannelse af personale samt hjælp til en smidig overgang til den nye automatiserede proces.

Som resultat af en lagerautomatisering kan du reducere medarbejderomkostningerne og antallet af skader på varer  og samtidig opnå et afkast på investeringen sideløbende med, at du opretholder den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med 24-timers drift. 

Mapa do Mundo

En global industri kræver global ekspertise

75%

af alle emballerede kemikalier transporteres på tværs af landegrænser

60%

af de administrerende direktører hos producenterne af originalt udstyr (OEM'erne) mener, at konkurrencen vil blive hårdere i løbet af det næste årti

100%

transparens i forsyningskæden er nøglen til en reduceret eksponering i forhold til de stærk fluktuerende priser på  fødevareingredienser og råvarer

DSV's løsninger når det gælder industrielle produkter

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os