Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Logistikløsninger til pharma- og healthcare-produkter forudsætter specifikke kompetencer samt dedikerede lagerlokationer indrettet til formålet.

DSV har begge dele samt et globalt netværk og kan hjælpe dig med at gøre en forskel. Kvalitetssikring og risikovurderinger er selvsagt en integreret del af de løsninger, vi tilbyder.

Trods stadigt strengere krav og øget standardisering på området har hver enkelt virksomhed behov for en skræddersyet forsyningskæde.

Pharma- og healthcare-logistik  

DSV tilbyder state-of-the-art logistikløsninger specifikt tilpasset pharma og healthcare. Det inkluderer skræddersyede køle- og frostløsninger i GDP- og GMP-licenserede lagre og transportnetværk.

Vi kan tilbyde betragtelige kapaciteter, både når det gælder oplagring på køl og frost samt temperaturkontrolleret transport. For eksempel kan vi på vores nybyggede pharma-lager i Hedehusene bl.a. tilbyde oplagring af hele paller ved minus 20 og minus 40 grader celcius.

Vores dedikerede team har mange års erfaring med at servicere medicinalfabrikker, apoteker, hospitaler og plejehjem, og vores innovative logistikløsninger tilpasses efter dine specifikke krav og kan f.eks. inkludere intern distribution og genopfyldning på hospitalsafdelinger eller plejehjem, bortskaffelse af affald, også farligt affald etc. Vi leverer også i stigende grad direkte til patienter i private hjem.

Med vores skræddersyede og integrerede transport- og logistikløsninger kan vi håndtere alt fra udstyr over farmaceutiske råmaterialer til færdige produkter, der skal opbevares og håndteres sikkert under særlige, for eksempel temperaturkontrollerede, forhold.

Temperaturkontrollerede logistikløsninger

Temperaturkontrollerede logistikløsninger kan være af kritisk betydning for at sikre produktintegriteten i dine forsyningskæder. På DSV's dedikerede pharma-lokationer har vi plads til oplagring og håndtering på køl og frost af betragtelige mængder inkl. hele paller.

Vi kan således tilbyde opbevaring og håndtering samt transport inden for følgende temperaturintervaller (celcius):

+15o - +25o  +2o - +8     -20o         -40o         -80  

 
Transport af lægemidler har altid været meget afhængig af den rigtige emballage for at sikre, at produktet til enhver tid opbevares og håndteres sikkert i en ubrudt kølekæde og inden for de temperaturmæssige kravspecifikationer. Monitorering og logning af de målte temperaturer under transporten er blandt de value-added services, vi kan tilbyde.

De senere år har skærpede sikkerhedskrav sammen med et øget tidspres og ønsket om reducerede omkostninger været med til at gøre forsyningskæderne endnu mere komplekse. God distributionspraksis (GDP) kræver licens og certificering, samt at produkterne håndteres under bestemte forhold og efter anviste standarder, og føjer dermed stadig flere lag til kompleksiteten. 

Som specialiseret leverandør skræddersyer DSV køle-og fryseløsninger i.h.t. dine specifikke krav til netop opbevaring og transport. Som en del af vores services tilbyder vi adgang til et omfattende netværk af kvalificerede og kompatible køle- og frysefaciliteter, og vi forpligter os til at levere en enestående høj service i alle led.

Kontakt os

Kvalitetssikring og risikovurderinger

PharmaQMS er DSV's globale kvalitetsledelsessystem og overordnede ramme for håndtering, opbevaring og transport af pharma- og healthcare-produkter og sørger for, at der er en ensartet tilgang til og håndtering af disse produkter i DSV-regi på tværs af lande og lokationer. 

Systemet er baseret på WHO’s guidelines og sikrer, at DSV overholder både relevant lovgivning og gældende standarder på området. PharmaQMS certificerer alle enheder i DSV, som håndterer, transporterer eller opbevarer og herunder f.eks. ompakker pharma- og healthcare-produkter. PharmaQMS’ certificeringsprogram og -struktur er omfattet af Bureau Veritas' globale certificering af DSV.

Fyldestgørende risikovurdering af planlagte transportruter for farmaceutiske produkter i forhold til bl.a. estimeret transporttid, temperaturkontrol, cross-docking-betingelser og generel kompleksitet foretages ved hjælp af Validaide, en ekstern digital platform. Risikoprofilen etableres på basis af input fra de relevante DSV-lokationer samt underleverandører indenfor opbevaring og transport. 


Solutions  Danmark  certificeringer 


Global oversigt over styringssystemer og certificeringer

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Kontakt os, så finder vi den løsning, du har brug for.

Kontakt os i DSV Solutions