Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Fondens formål

Fondens formål er at yde understøttelse samt supplerende tilskud til pensioner eller betalinger, som måtte være tilsikret de berettigede på anden måde fra DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S eller gennem pensionsordninger, som af fondens bestyrelsen skønnes utilstrækkelige under hensyn til de til enhver tid herskende økonomiske forhold, til funktionærer, som fratræder deres hidtidige stilling hos DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S enten på grund af alder, sygdom eller anden dem utilregnelig årsag.

Bestyrelsen kan ligeledes yde tilskud til tidligere funktionærer i DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S, som ikke er omfattet af ovenstående.

Fondens bestyrelse afgør alene, hvem der skal tillægges en sådan understøttelse samt såvel dennes størrelse som dens varighed. Fondens bestyrelse skal også kunne tillægge en afdød funktionærs enke/hidtidige samlever eller myndige børn et understøttelses- eller pensionsbeløb.

DanTransport Holding A/S ændrede i 1999 og senere navn flere gange, senest i 2001 til DFDS Transport Group A/S. DanTransport Holding A/S ændrede ligeledes i 1999 og i 2000 navn, senest til DFDS Transport A/S. Ud over tidligere funktionærer i DanTransport Holding A/S og DanTransport A/S vil funktionærer, som efter 1999 fortsatte ansættelsen i TNT DFDS Transport Logistics Group A/S, DSV Air & Sea Holding A/S, DPD Parcel Holding A/S, DFDS Transport Group A/S, TNT DFDS Transport Logistics A/S, DFDS Transport (Denmark) A/S og DFDS Transport A/S, derfor kunne være berettigede til understøttelse fra Fonden.

Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for det tidligere ansættelsesforhold samt vedlægges kopi af det seneste års skatteopgørelse og dokumentation for ansættelsen. Ansøgningen må også meget gerne indeholde en begrundelse for, hvorfor legatet søges.

Alle ansøgninger behandles i overensstemmelse med DSV’s persondatapolitik vedrørende fonden, som kan ses her.

Ansøgningsfristen er hvert år den 20. oktober, og legatet udbetales inden udgangen af året.

Ansøgningen sendes til: hr.info@dk.dsv.com

Har du nogen spørgsmål?

Dit spørgsmål sendes direkte til vores eksperter, og du kan forvente hurtigt svar.