Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Hos DSV Road (herefter ”DSV”) er vi dedikeret til at beskytte dine personoplysninger, når vi behandler disse. Når du fremsender dine personoplysninger til DSV, vil DSV behandle dine oplysninger i overensstemmelse med denne informationsmeddelelse, for at kunne behandle din ansøgning til DanTransport A/S’ Understøttelses- og pensionstilskudsfond.  

Hvem er vi?

Selskabet, som er dataansvarlig for dine personoplysninger, er:

DSV Road A/S

Hovedgaden 630

2640 Hedehusene

E-mail: hr.info@dk.dsv.com

Telefon: 43 20 30 40 (hovednummer)

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • At yde understøttelse samt supplerende tilskud til pensioner eller betalinger, som måtte være tilsikret de berettigede på anden måde
 • At føre intern statistik over ansøgere 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

For formålene beskrevet ovenfor, behandler vi følgende personoplysninger på dig:

 • Kontaktinformation
 • Dokumentation for ansættelsen hos henholdsvis DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S
 • ·Økonomisk information, herunder skatteopgørelse, samt konto og registreringsnummer
 • CPR-nummer

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi modtager dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver behandlet så længe, det er nødvendigt for at opfylde ovenstående beskrevne formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine personoplysninger vil blive slettet, når formålet med behandlingen af dine personoplysninger ikke længere eksisterer.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

For formålene beskrevet i denne informationsmeddelelse, deler vi dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • DanTransport A/S’ Understøttelses- og pensionstilskudsfond
 • Andre DSV-selskaber/-afdelinger i nødvendigt omfang (fx Lønafdelingen)
 • SKAT
 • Ekstern revisor

Hvordan beskytter vi dine rettigheder?

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, hvis du har givet et samtykke i forbindelse med denne proces (se kontaktoplysninger nedenfor).

Du er derudover berettiget til, at (I) få oplyst, hvilke personoplysninger DSV behandler om dig - dog underlagt visse lovbestemte undtagelser, (II) at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, (III) at få berigtiget personoplysninger om dig og (IV) i nogle tilfælde at få slettet personoplysningerne om dig.

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne informationsmeddelelse eller behandling af dine personlige data, kan du kontakte:

privacy@dsv.com

Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Gå tilbage til Dantransport A/S’ Understøttelses- og Pensionstilskudsfond

 

 


Har du nogen spørgsmål?

Dit spørgsmål sendes direkte til vores eksperter, og du kan forvente hurtigt svar.