Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Kombinationsløsning nedbringer transittiden fra lande i Fjernøsten

Kombinationen af søfragt og banetransport giver effektive FCL-løsninger fra lande som Japan, Taiwan og Sydkorea.

Kombination af søfragt og banetransport nedbringer transittid fra lande i Fjernøsten

Import af FCL containere fra lande som Japan, Korea og Taiwan foregår normalt med sø- eller luftfragt og afhænger af transittid og pris. I DSV tilbydes der en ekstra og helt tredje service, der kombinerer de to transportformer; søfragt og banetransport.

Løsningen går under navnet ’Sea-Rail’ og kan godt lyde som et kompliceret setup, der er krævende for transportkøberen. Men det er faktisk ikke tilfældet. Tine Jørgensen, der er Product Manager på banetransport, fortæller:

”Sea-Rail er hurtigere end søfragt og billigere end luftfragt og kræver ikke noget ekstra fra kunden. Transporten udføres uden omlæsninger mellem forskellige containertyper, og dokumenthåndteringen er simpel, fordi der er tale om præcis de samme dokumenter som ved søfragt”.

Sea-Rail som løsning foregår ved, at containerne sejles fra f.eks. Sydkorea til Kina, hvorefter containerne flyttes over på det kinesiske banenetværk med forbindelse mod Europa. For at sikre en og effektiv spedition af containerne fra havn til baneterminal foretager DSV i Kina forseglede skift uden om told. 

Med søfragt alene tager rejsen fra Sydkorea til Danmark omkring 42 dage. ’Sea-Rail’ fra Korea opererer med en transittid på 25 dage, som giver en tidsbesparelse på 17 dage.

Er du interesseret i at høre mere om løsningen kontakt Product Manager Tine Jørgensen.

Læs også om ’Sea/Air løsning fra Asien’

Læs mere om DSV's banetransport til og fra Kina