Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

EU skærper kravene til dokumentation for transport ved EU-handel

Den 1. januar 2020 skærper EU kravene til dokumentation for transport ved momsfri handel mellem EU-lande.

Skærpede krav til dokumentation for transport ved EU-handel

Reguleringen fra EU er fastsat i det såkaldte Quick Fix-direktiv og er en skærpelse for at komme momssnyd til livs og for at sikre ensartede regler i EU. 

Skærpelsen betyder, at transportarrangøren (sælger eller køber) skal kunne dokumentere transporten af deres gods for at opnå momsfritagelse ved handel inden for EU.

Ansvaret for korrekt dokumentation ligger hos transportarrangøren (køber eller sælger), men DSV har i samarbejde med Deloitte set nærmere på, hvordan kravene kan opfyldes. 

DSV tager ikke ansvar for, om du som transportarrangør har den rigtige dokumentation. Vi anbefaler derfor, at du søger vejledning hos egen rådgiver, f.eks. revisor, i tilfælde af tvivlspørgsmål om de nye regler. 

Lovgrundlag

Reglerne er vedtaget på EU-niveau og er baseret på et direktiv, der populært kaldes Quick Fix-direktivet. Direktivet skal implementeres i de enkelte medlemsstaters lovgivning, og kravene vil derfor som udgangspunkt være de samme, uanset hvilket EU-land varerne leveres til.

Kravene til dokumentation afhænger af, om det er køber eller sælger, der arrangerer/betaler for transporten. 

DSV har udarbejdet et skema over, hvilken dokumentation der skal kunne fremvises, når en EU-vareleverance faktureres uden moms. 

Se skema for detaljerede dokumentationskrav og bevistyper 

Den enkle løsning

Baseret på direktivet anbefaler vi i DSV, at du som transportarrangør benytter transportfakturaen som et A-bevis. Fakturaen på varetransporten vil, sammen med et bankbilag eller forsikringspolice (B-beviser), opfylde det dokumentationskrav, som du bliver pålagt som transportarrangør ved momsfri handel per 1. januar 2020.

Ifølge regnskabsloven har du i forvejen pligt til at gemme fakturaen for varetransporten samt et betalingsbilag for samme i fem år. Derfor behøver du reelt ikke at gøre andet, selv efter de skærpede regler træder i kraft. Faktura (A-bevis) og betalingsbilag (B-bevis) er tilstrækkeligt dokumentation og skal blot kunne fremvises.