Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV leverer global pharma-logistikløsning med distribution af COVID-vacciner til FN

COVID-vacciner til alle verdenshjørner er en kompleks opgave, som kræver temperaturkontrollerede forhold hele vejen. Med DSV Flow Control sikrer vi overblikket over alle dele af processen.

DSV leverer global pharma-logistikløsning for distribution af COVID-vacciner til FN

Vores omfattende ekspertise indenfor humanitære indsatser samt Aid & Relief-teamets mangeårige samarbejde med FN betød, at valget faldt på DSV, da FN skulle bruge en logistikleverandør, som kunne håndtere hele processen fra producenterne af COVID-19-vaccinertil modtager under temperaturkontrollerede forhold.

"Leverancerne af vacciner til vores fredsbevarende personel beskytter ikke kun vores stab, men sikrer også, at FN kan fortsætte sit vitale arbejde med at beskytte udsatte befolkningsgrupper og dermed leve op til sine mandater," siger Sandro Calavalle, Leder af Movement Control Section, Logistics Division/Office of Supply Chain Management (OSCM), United Nations Department of Operational Support (UN DOS), Procurement Division.

Sandro Calavalle tilføjer: "Vi vil gerne takke DSV for deres hjælp med transport og logistik af disse livreddende vacciner og ser frem til det fortsatte samarbejde i de kommende måneder."

En totalløsning som favner globalt

DSV's Aid & Relief står for koordineringen af de mange elementer, som er nødvendige for håndteringen af  opgaven. Med DSV Flow Control, også kendt som control tower-service, overvåges alle dele af logistikprocessen døgnet rundt, og der kan straks gribes ind, hvis der opstår f.eks. uforudsete transportstop, eller der registreres problematiske temperaturudsving i forsendelsesemballagen.

"Vi har på nuværende tidspunkt arrangeret forsendelser til mellem 60 og 70 af de planlagte i alt mere end 150 lande over hele verden, hvor FN har personel stationeret. Afsides liggende destinationer og nedlukkede lande pga. COVID-19 gør det til en ekstraordinært kompleks logistisk opgave," konstaterer Johan Dalheim, der er General Manager for Projects' Aid & Relief-team i DSV Air & Sea. 

En kompleks opgave med mange facetter

"Transport af pharma-produkter kræver ISO-certificering, og når der er tale om temperaturkontrolleret transport, som det er tilfældet med disse vacciner, kræver det også nøje udvalgt emballage. Til distributionen af vaccinerne har vi valgt va-Q-tec's passivt temperaturkontrollerede emballage, fordi den opfylder behovet for at kunne garantere en konstant temperatur på mellem +2 - +8 grader Celcius i de op til 96 timer (fire døgn), som transporten til bestemmelsesstedet tager," forklarer Susanne Edvardsen, Manager for Pharmaceutical & Healthcare, DSV Air & Sea. 

Pakningen sker på DSV's eget pharma-lager i Roskilde, som er godkendt til håndtering af luftfragtforsendelser og har både GMP- og GDP-licens. Hver forsendelse forsynes med en dataloggerenhed, som måler, registrerer og rapporterer den aktuelle temperatur i emballagen til 'control tower'-funktionen under hele transporten.

Jens Madsen, Business Development Manager i DSV Solutions fortæller om det, der går forud for distributionen til FN's mange destinationer: "Vacciner, swabs, nåle og sprøjter ankommer fra forskellige oprindelseslande til vores GMP- og GDP-licenserede pharma-lager, hvor det oplagres, plukkes og pakkes ved den foreskrevne temperatur. Forsendelsernes størrelse spænder fra paller med vacciner og tilbehør til mange personer og til et enkelt hætteglas til en person." 

Ubrugte vacciner skal i vid udstrækning returneres til DSV's pharma-lager i Roskilde. Det sker ligeledes under temperaturkontrollerede forhold, som måles og registreres undervejs, og ved ankomst gennemføres en nøje specificeret modtagekontrol.

Læs mere om vores services inden for pharma & healthcare