Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Øget fokus på korrekt tarifering

En vares toldkode (tarifkode) er afgørende for, hvilken toldsats en vare har og om varen kan være omfattet af relevante toldordninger eller restriktioner. Korrekt tarifering spiller derfor en afgørende rolle for virksomheder, der importerer og eksporterer varer over EU’s grænser.

Flight load air cargo

I disse år opleves der øget fokus på korrekt tarifering fra Toldstyrelsen. I takt med øget toldkontrol og den kommende implementering af nye danske toldsystemer, hvor der stilles strengere krav til de anmeldte data, er det blevet stadig vigtigere for danske virksomheder at have styr på korrekt tarifering. 

Korrekt tarifering sikrer ikke blot overensstemmelse med de komplekse toldregler, men medfører også:
mindsket risiko for forsinkelser af varer
mindsket risiko for hyppige og langvarige kontroller 
mindsket risiko for efteropkrævninger af told og afgifter

For at sikre at toldbehandlingen forløber korrekt anbefaler vi, at der altid angives hvilke varekoder der skal benyttes til jeres varer, når der skal udstedes tolddokumenter. Er jeres varer omfattet af andre relevante forhold, eksempelvis restriktioner, krav om import- eller eksporttilladelse, punktafgifter eller særlige procedurekoder, er det også vigtigt at I orienterer om dette ved booking af gods. 

Hvad du skal gøre fremadrettet

For at undgå fejl i tariferingen er det vigtigt, at du informerer DSV om de korrekte varekoder.
Det gør du ved at:
skrive varekoden på fakturaen
fremsende en varekodeliste over jeres varer, eller 
informere om den korrekte varekode ved booking.

Læs også gerne det tidligere indlæg om tarifering fra februar 2023:

Find artiklen her

Her kan man få hjælp til tarifering

Toldstyrelsen tilbyder information og vejledning om tarifering og toldkoder på deres hjemmeside

Find information her

Her kan I finde relevante oplysninger om korrekt tarifering af specifikke varer og få indsigt i de gældende toldregler. 

Trods omhyggelig tarifering er din virksomhed dog alene sikret mod en eventuel efteropkrævning fra Toldstyrelsen, såfremt der foreligger en gyldig og bindende tariferingsoplysning (”BTO”). En BTO vil være gældende i 3 år, forudsat at den er i overensstemmelse med vedtagne tariferingsforordninger og afgørelser fra EU.

Kontakt os gerne på customs.support@dk.dsv.com for et tilbud på tariferingsopgaver eller ansøgning om BTO på jeres varer. Vores specialister sidder klar til at hjælpe dig. 

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os