Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Hvad er en speditør, og hvad er fordelene ved at samarbejde med en speditør?

En speditør fungerer som mellemmand mellem den virksomhed, der foretager forsendelsen, og den endelige destination for varerne. Selvom speditøren ikke udfører forsendelserne selv, tilbyder denne forskellige transportformer såsom søfragt, banetransport, vejtransport eller luftfragt.

Speditører bruger deres pålidelige netværk af kontakter og partnere lige fra luftfragtselskaber til vognmænd og oversøiske operatører til at forhandle den bedst mulige pris.  Transporten kan udføres ved at benytte allerede etablerede kommercielle ruter med regelmæssige og hyppige afgange eller ved charter. Valget afhænger af behovet og træffes ud fra en samlet vurdering af forskellige tilbud, optimal rute, transittid, omkostninger og pålidelighed.

Normalt håndterer en speditør en stor mængde forskellige internationale forsendelser og er et vigtigt led i et triangulært setup med afhentninger og leveringer. Mindst tre virksomheder er involveret i et triangulært setup (producent, mellemled og slutkunde). De tre virksomheder kan være placeret i forskellige lande, selvom der kun er tale om en enkeltstående transport med levering af varer. Denne opgave er kompleks rent dokumentationsmæssig ikke mindst på grund af den sideløbende momsafregning.

De fleste speditører er autoriserede økonomiske operatører (AEO), hvilket giver dem lettere adgang til toldforenklinger og toldoplag, som er med til at udskyde betalingen af afgifter ved import, som ellers skulle betales før en frigivelse af varerne. Hvad er en AEO? 

Value added services

  • Rådgivning i forbindelse med optimering af transportomkostninger: fragtgebyrer, særlige dokumentationsomkostninger og udgifter forbundet med told og fortoldning.
  • Vareforsikring: fordelagtige betingelser til konkurrencedygtige priser
  • Rådgivning i korrekt emballering, opmærkning, lastning og opbevaring af varer
  • Rapporter og skræddersyet rapportering med KPI’er og CO2-aftryk
  • Tailored solutions for each project Skræddersyede til løsninger til hver projekt
  • Rådgivning i forbindelse med optimering af forsyningskæden, valg af transportform og rute ud fra varens oprindelse, art, volumen, slutdestination, sæsonbestemthed, fare og kritiske karakter (luft- og søfragt, vej- og banetransport)
  • Toldrådgivning i forbindelse med håndtering af dokumenter til fortoldning, opbevaring og logistikløsninger.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os