Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Hvad er en AEO?

En autoriseret økonomisk operatør (AEO) er en part, der er involveret i international handel, og som overholder kravene fra World Customs Organization (WCO) eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

[BOX]

WCO definerer en autoriseret økonomisk operatør (AEO) som en part, der er involveret i den internationale varebevægelse i en hvilken som helst funktion, og som er godkendt af eller på vegne af en national toldmyndighed for at overholde WCO eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Hvem kan være en AEO?
Enhver part, der er involveret i internationale forsyningskæder, og som udfører toldrelaterede aktiviteter. Det kan være producenter, eksportører, importører, speditører, lagre, toldagenter, logistikudbydere, transportvirksomheder, havneoperatører, flyselskaber og andre.

Er DSV en AEO?

Ja. DSV overholder certificeringsprocessen i de mere end 50 lande verden over, som er WCO-medlem, og hvor der er indført et AEO-program.

Hvad betyder DSV’s AEO-status for dig og din forretning?
Dette betyder, at samtlige af vores strenge interne processer inden for styring af informationssystemer (informationsintegritet), merchandise-sikkerhed (medarbejderes og lokalers integritet), overholdelse af toldbestemmelser samt økonomisk og finansiel styring lever op til gældende toldstandarder.

Væsentligt er det her, at en eksporter, der arbejder med certificerede partnere i forsyningskæden, som er undersøgt og godkendt af importlades toldmyndighed, kan antage, at selve processen vil være mere sikker og hurtigere end ved partnere, der ikke har denne akkreditering.

En AEO-certificering anerkendes globalt som et kvalitetsmærke, der bekræfter vores rolle i den internationale handel som værende sikker, og at vores standarder og procedurer er effektive, og at vi er en pålidelig forretningspartner.

Hvorfor skal jeg benytte en AEO?

Bortset fra at opnå ro i sindet velvidende, at en AEO arbejder med de højeste sikkerhedsstandarder, er de generelle fordele følgende:

 • Dagligt samarbejde med toldmyndigheder over hele verden
 • Stærke og gode relationer med toldmyndigheder over hele verden
 • Accelereret toldklarering
 • Prioritering behandling 
 • Færre fysiske kontroller samt kontrol af dokumentation
 • Mindre besværligt i forhold til deklaration ved ind- og udførsel.
 • En bedre risikostyring i forhold til overholdelse af toldbestemmelser og krav til varesikkerhed
 • Styrket kommunikation og samarbejde mellem partnere i forsyningskæden
 • Integrerede og globale løsninger 
 • Vi starter med at definere krav, kontrollere projektet og få en OAS-godkendelse
 • Vores softwareapplikationer i DSV leverer effektive og pålidelige løsninger til økonomiske operatører

Hvorfor blev AEO-ordningen oprettet?

En voksende global handel og øgede sikkerhedstrusler mod varebevægelser rundt om i verden tvang toldadministrationer til at fokusere på at sikre varebevægelsen i den internationale handel fremfor blot at opkræve told.

 • Som en reaktion på denne udvikling udarbejdede World Customs Organization derfor rammen for nogle standarder, der skal sikre og lette den globale handel (SAFE). SAFE er bygget på fire principper:
 • En harmonisering af effektiv og avanceret elektronisk fragtinformation
 • Hvert land følger konsekvent en tilgang til risikostyring for at løse sikkerhedsproblemer
 • Hvis toldmyndigheder i modtagerlandet anmoder om kontrol inden afskibning, vil toldmyndigheder i afsenderlandet udføre inspektioner af containere og højrisiko gods
 • Toldmyndighederne definerer fordelene for de virksomheder, der lever op til minimumsstandarderne.

AEO-programmet er en central del af SAFE.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os