Logo DSV

Farlig gods på vei?

ADR er den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei. Det er en FN-traktat som ble inngått i 1957 og oppdatert siden.

Kategoriene er de samme som for flyfrakt med noen forskjeller i regelverket.

For oppdatert informasjon, se det offisielle nettstedet https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1