Logo DSV
Få et pristilbud

Miljø-, helse- og sikkerhetsrisiko gjør den kjemiske forsyningskjeden stadig mer kompleks og utfordrende. Derfor trenger du en partner som kan levere skreddersydde løsninger for kjemikalietransporten din, bygget på en dokumentert oversikt over pålitelighet og effektivitet.

Dersom du er avhengig av spesifikke behov og leveringstider implementerer vi fleksible kjemiske transport- og forsyningskjedeløsninger ved hjelp av integrerte fly-, sjø- og logistikktjenester.

Vi sørger for ansvarlig håndtering av kjemikaliene dine gjennom hele forsyningskjeden. Ved å bruke velprøvde prosedyrer og prosesser som er understøttet av vårt globale kvalitetsstyringssystem, sørger vi for at du har påliteligheten og den høyeste standarden på ytelse for leveranser av kjemikalier.

De mange fordelene med kjemikalielogistikkløsninger inkluderer kostnadseffektivitet gjennom rute- og prosessoptimalisering, tynnere godstransportsykluser, forbedret lagerstyring, forbedret leveringsytelse, transparens i forsyningskjeden gjennom optimalisert kommunikasjon og toppmoderne systemer og forbedrede marginer og arbeidskapital.

Din kvalitetsgaranti

 • Helse- og sikkerhetsmiljø og kvalitetsstyringssystemer basert på ISO-sertifisering inkludert underleverandørstyring. Se oversikten over Management Systems i DSV Group.
 • PanGreen-initiativ (sertifisert CO2 reduksjonsprogram og CO2 beregningsverktøy)
 • Global overholdelse av regelverk, sikkerhet og sikkerhet
  • CTPAT: Toll-handelspartnerskap mot terrorisme
  • TAPA: Transported Asset Protection Association
  • BASC: Business Anti-Smuggling Coalition
  • FDA: Food and Drug Administration
  • SQAS registrerte kontorer i Europa

Kjemiske logistikktjenester

 • Global overholdelse av forskrifter

 • Spesielle containere for fly og sjøfrakt

 • Farlig gods og ledelse og håndtering av hendelser

 • Produktspesifikke emballasjeløsninger

 • Fleet and asset management

 • Godshåndtering og utførelse

 • Dedikerte kundeservicE SYSTEMER

 • Kontroll av ytelsesmåling

 • Supply chain Innovation

 • Lead logistikk tjenesteleverandør konsept

 • Klassens beste IT-løsninger

Betraktes kjemikalier som farlig gods?

Ja, kjemikalier kan ofte klassifiseres som farlig gods og farlig materiale, og vi trenger å vite hvilken klasse varene dine faller inn under og hvilke betingelser som må gjelde når de blir transportert.

For eksempel kan kunnskap om mengdegrenser hjelpe deg med å bestemme den nødvendige dokumentasjonen og emballasjen og merkingen, samt de riktige transportmåtene.

Farlig eller farlig gods er gjenstander eller stoffer som kan utgjøre en risiko for helse, sikkerhet eller miljø, spesielt hvis de ikke håndteres eller pakkes ordentlig.

Farlig gods kan være faste stoffer, væsker eller gasser, og de inkluderer rene kjemikalier, blandinger av stoffer, produserte produkter eller enkeltartikler. De er klassifisert i henhold til typen potensiell fare, f.eks. Brannfarlig, giftig, eksplosiv, radioaktiv etc.

De forente nasjoner (FN) har etablert et universelt system for klassifisering, emballering, merking og merking av farlig gods for å lette deres sikre transport.

Det er ni klasser for farlig gods, pluss noen få underklasser. Farlig gods er oppgitt med spesifikke FN-nummer som må brukes i erklæringsskjemaet og i pakking og merking.

Lær mer om de ni klassene for farlig gods

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss