Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Logistikkledelse er en forutsetning for effektiv logistikk

Logistikkledelse er planlegging og kontroll av dine logistikk- og forsyningskjeder. Når vi styrer din logistikk, koordinerer og optimaliserer vi hele din logistikkprosess. En stor del av innsatsen handler om å optimalisere din forsyningskjede. En forbedret forsyningskjede er en forutsetning for kostnadseffektiv transport og en viktig spillebrikke for å oppnå vekst i virksomheten. Verdikjeden blir forbedret parallelt med at vi tar hånd om logistikkledelse. Stol på DSV Lead Logistics og la oss forvandle måten logistikk fungerer i din verdikjede, slik at du kan fokusere på bedriftens kjerneverdier.  

Skap vekst i bedriften gjennom logistikkledelse

Derfor skal du la DSV styre logistikken for din bedrift 

Vi har ekspertisen og erfaringen som er nødvendig for å optimalisere forsynings- og logistikkjeden. Samtidig hjelper vi deg med å finne områdene hvor du kan optimalisere bruken av dine interne ressurser. Dette inkluderer blant annet lagerplass og arbeidskraft. Vårt globale nettverk bestående av partnere, distribusjonssentre og transportmuligheter, gjør det lettere for deg å skalere virksomheten. Sannsynligheten for å nå nye internasjonale markeder er høyere i samarbeid med oss. Tilknyttet dette kan du skalere opp eller ned etter hvert som etterspørselen endrer seg, uten å investere i ekstra ressurser. Vi i DSV tilpasser logistikkløsningene etter dine behov, og kan håndtere løpende risikofaktorer knyttet forsinkelser eller lagerfeil.

La oss ta hånd om din logistikk i dag

Hvorfor logistikkledelse er avgjørende for kostnadseffektiv transport og logistikk  

Formålet med logistikkledelse er å sikre at produkter og tjenester blir tilgjengelige for kunden på det rette tidspunktet, og at det blir levert i riktig mengde og til riktig kostnad. Logistikkledelse er avgjørende for å sikre korrekt produksjon, distribusjon og/eller salg av tjenester og varer.  

Logistikkledelse og logistikkstyring: To sider av samme sak  

Logistikkstyring og logistikkledelse er begreper som blir brukt om hverandre. Både logistikkledelse og -styring handler om å planlegge, implementere og kontrollere strømmen av varer, tjenester og informasjon gjennom hele forsyningskjeden.   

Få et tilbud på logistikkstyring

Sentrale aktiviteter under logistikkstyring

Lagerstyring  

Et overflødig lager kan føre til store lagringskostnader, mens manglende lager kan forårsake tapt salg. Å kontrollere lagerbeholdning, altså holde overblikk over inventar, er derfor avgjørende for balansert etterspørsel. Se hvordan lagerstyring vil effektivisere din vareflyt.

Forsyningskjedestyring 

Koordinering og optimalisering av alle trinn i forsyningskjeden, fra innkjøp til lagring og transport. Slik gjennomfører vi forsyningskjedestyring (Supply Chain Management).

Kvalitetskontroll 

Å sikre kvalitet på alminnelige varer så vel som spesialgods. Kunder skal være fornøyde når de mottar varene. Man vil gjerne unngå at varene kommer i retur. Farlig gods og farmasøytiske varer krever også etterlevelse av bestemte rutiner og retningslinjer, som også må kontrolleres.  

Kundeservice  

I logistikkstyring omfatter kundeservice håndtering av klager og returer, samt sikrer at kundene får den informasjonen de trenger. Tett kundekontakt og service ved uhell, skade eller andre uforutsette hendelser spiller en betydelig rolle i den overordnede kundeopplevelsen. Bruk for hjelp? Finn opplysninger hos DSV Support

Resultater av effektiv logistikkledelse 

Effektiv logistikkstyring kan gi din bedrift reduserte utgifter, forbedret effektivitet og gjøre bedriften bedre rustet til å imøtekomme krav fra kunder. Dette gir en konkurransefordel på markedet, og kan spille en betydelig rolle på et marked med stor konkurranse. Når du lar DSV lede din logistikk, sørger vi for at tjenesten tillegges verdier i alle aspekter: Vi koordinerer intelligens, forbedrer tjenester og utvikler nye måter å transformere din logistikk på. Vi forplikter oss til å være en ansvarlig forretningspartner, og vi prioriterer våre initiativer for samfunnsansvar over hele verden.  

Fordeler med DSVs logistikkledelse:

  • Kostnadsreduksjon knyttet til transport, lager og annen logistikk.
  • Økt kundetilfredshet og lojalitet som følge av å oppfylle kundebehov.
  • Mer konkurransedyktig bedrift på flere markeder. 
  • Det er lettere å tilpasse seg endringer i etterspørsel og på markedet. 
  • Mer bærekraftig logistikk, fordi vi optimaliserer transportruter og minimerer forbruk.
  • Oppnår mer effektiv og lønnsom forsyningskjede.  

Intelligent logistikkstyring  

DSV Lead Logistics tilbyr banebrytende teknologi og intelligente forsyningskjedeløsninger. Vi samler løsninger som kontinuerlig oppdaterer seg selv, og ser kontinuerlig etter nye og mer effektive muligheter – selv når forsendelser er i transitt. Ved å kombinere intelligente og effektive løsninger med smart teknologi, kan vi forutse og reagere på hendelser i sanntid, slik at du blir mer fleksibel for de kontinuerlige endringene i markedet. 

Planlegge logistikk- og forsyningskjeden  

Logistikkstyring er designet for å forbedre alle aspekter ved en logistikkjede. Når vi utnytter all innsamlet data, resulterer det i forbedret synlighet, fleksibilitet, motstandskraft og kontroll. Alle tjenestene du ønsker å benytte deg av, vil merkes i alle aspekter av din verdikjede.  

Effektivisere måten man styrer logistikk  

Vi forandrer måten logistikk tradisjonelt har fungert på. Gjennom logistikkledelse forvandler vi måten logistikk tradisjonelt har fungert. Vi er en pålitelig partner i samarbeidet, der du alltid vil få nøyaktig informasjon om dine sendinger og muligheten til å velge tilpassede logistikkløsninger. Du kan spore varene og motta varslinger ved endringer av transportplanen. Slik forblir du i forkant og beredt til å håndtere uforutsette hendelser knyttet til transporten. 

Våre verdier i levering av vår logistikktjeneste 

Kunder først 

Vi lover gode kundeopplevelser og tjenester av høy kvalitet. Fordi du er i sentrum for oss, skreddersyr vi løsninger rundt dine behov. Alt fra logistikkløsninger for forsyningskjeden til tredjepartslogistikk

Best ytelse 

Vi er transparente og drevet av resultater for våre kunder. I våre forretningsprosesser, leverer vi tjenester av høy kvalitet til deg i tide. Ettersom vi kjenner dine behov, benytter vi våre medarbeidere, teknologi og infrastruktur til å forbedre og opprettholde konkurransekraften. Vårt formål er å holde forsyningskjeder i gang i en verden i endring. 

Tett samarbeid 

Lar du DSV lede din logistikk, tar vi eierskap og viser initiativ med en åpen dialog. Vi er en solid og pålitelig partner som snakker ditt språk. Vi kombinerer grundig forståelse av ditt marked med flere tiår av erfaring for å tilsikre ekte samarbeid innen lokal eller global handel. 

Fokus på bærekraft 

Som et ledende selskap innen transport og logistikk, har DSV en viktig rolle å spille for å hjelpe industrien med å gå over til mer miljøvennlige praksiser. Vi jobber med bærekraft i alle ledd av virksomheten, og hjelper også din virksomhet med å oppnå en grønnere forsyningskjede på lang sikt.  

Hva er betydningen av grønn logistikk? 

Forny din virksomhet med DSV logistikkledelse i dag  

DSV er en internasjonal logistikkleverandør med over 40 års erfaring. Med våre spesialtjenester sørger vi for å skreddersy din logistikkreise, enten du har en stor eller liten bedrift. Vi ser kontinuerlig etter forbedringer i vår logistikkhåndtering, slik at vi alltid kan gripe muligheter når de oppstår og holde oss på toppen av markedet. 

La oss lede din logistikk og bli fullskalaleverandør for din virksomhet

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen du trenger.

Kontakt oss Løsninger