Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport for nødhjelp

Det eksisterer et globalt forsøk på å redusere antall mennesker som sulter. Her ønsker vi i DSV å bidra så godt vi kan gjennom vårt tilbud innenfor prosjekttransport. Som en av de ledende transportørene i verden, har vi tilgang på et betydelig globalt nettverk som blant annet består av en flåte med kjøretøy og fartøy som kan hjelpe i ekstraordinære situasjoner. Vi kan derfor administrere sendinger i forskjellige størrelser, uansett hvor de befinner seg eller er på vei.  

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg

Hurtig mobilisering av nødhjelp  

Vi ønsker å mobilisere vår kompetanse, kapasitet og vårt nettverk for å levere mer hjelp i tide. Som transportør tilbyr vi tjenester innen alle transporttyper, samt logistikkløsninger for lagring, spesialtransport og prosjekttransport. Dette innebærer at vi kan hjelpe i alle trinn av forsyningskjeden, fra å laste og distribuere matvarer, til å oppbevare kritisk materiale på trygge lokasjoner.  

Kontrolltårn verden rundt  

Vi har kontrolltårn og tilhørende løsninger på plass ved flere lokasjoner. Et kontrolltårn er et effektivt verktøy for å holde oversikt over alle aktiviteter i forsyningskjeden. Du kan anse et kontrolltårn som en ekspertgruppe som forvalter og drifter vareflyten. Dette er avgjørende for å hurtig mobilisere vår kompetanse og levere livsviktige varer der det behøves. Gjennom kontrolltårn registreres relevant informasjon, og det sendes oppdateringer om varene mellom varehus, lager og relevante organisasjoner. Våre varehus er toppmoderne og rustet til å håndtere alle typer gods. Det muliggjør dessuten å få en status fra eksterne aktører som hjelper med distribusjon og levering. 

Lokal ekspertise  

Hjertet av et kontrolltårn er et knutepunkt for informasjon. Dette inkluderer et team av operatører med opplæring og lang erfaring med utførelse av rutiner knyttet til transporten. Her samles mye informasjon fra ulike kilder, som kontrolltårnet distribuerer i et konsistent, standardisert format. Slik oppdager man risikoer eller muligheter for forsinkelser eller uforutsette hendelser tidlig.  

Team av eksperter som bistår når det trengs  

Vårt team av eksperter er dyktige i å utvikle standard operasjonsprosedyrer (SOP) for å sikre at vi etterkommer krav og regler. En SOP er et sett av instruksjoner for utførelse av rutinemessige oppgaver. Oppgavene knyttet bistand og nødhjelp er ofte kompliserte og krever avanserte logistikkløsninger, herunder en standard for gjennomføring av rutiner. Formålet er å redusere feilkommunikasjon og andre menneskelige feil.    

Tilgang på et kontaktpunkt  

Hver eneste sending får tildelt et individuelt kontaktpunkt hver. Dette innebærer at man har en kilde for informasjon om varene. I tillegg til dette finnes det et reserveteam, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet dersom du skulle ha behov for å kontakte oss med en gang. Dette medfører også at forsendelsene fraktes effektivt fra A til B.  

Trygg transport av farmasøytiske varer og legemidler  

DSV har lang erfaring med å frakte temperaturregulerte gods. Dette inkluderer farmasøytiske varer og legemidler. Vi frakter varer fra -60°C til +25℃, og foretar kontroller underveis. Vårt erfarne personale som håndterer transporten gjennomfører dessuten regelmessig kvalitetssjekk og inspeksjon av dokumentasjon i henhold til Good Distribution Practice (GDP). GDP er en standard for kvalitetssjekk av legemidler, som inkluderer særlige prosedyrer for håndtering, distribusjon og transport. Det er viktig å etterleve disse reglene og rutinene, ettersom det er knyttet stor risiko ved transport av farmasøytiske varer. Compliance dreier seg om å handle i samsvar med et sett definerte regler. Det handler om risikostyring og at transportoppdragene utføres i henhold til definerte prosedyrer og rutiner. Dette er sentralt for utførelse av våre tjenester.    

Rask og sikkert frakt av matvarer og ferskvarer  

Håndtering og distribusjon av matvarer, ferskvarer og kjølevarer foregår etter strenge regler. Vi innretter transporten etter varene, og tilbyr lasteenheter som er innredet med kjøle- eller fryserom. Våre dyktige medarbeidere fører vaskelogg, overvåker temperaturen jevnlig og har lignende rutiner for rengjøring. Emballasjen blir også kontrollert. Slik ankommer matvarene trygt og sikkert til destinasjonen.   

Lang erfaring med nødhjelp, bistand og annen prosjekttransport  

Vi hjelper i større nødhjelp prosjekter og tilbyr transport for sikker prosjekttransport. I våre løsninger tilbyr vi overvåking av kjøretøy og deres bevegelser, charter 24 timer i døgnet og beredskapstjenester.  

Kontakt oss i dag for å høre mer om vårt ønske og vår innsats for å yte nødhjelp og bistand når det trengs

Noen spørsmål?   

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Prosjekter