Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport og logistikk til og fra konfliktområder 

I en verden der konflikter og humanitære behov krever rask og sikker transport, spiller effektiv logistikk en avgjørende rolle. DSV’s prosjekttransport er dedikert til å tilby spesialiserte løsninger som adresserer de komplekse utfordringene knyttet til nødhjelp, fredsbevarende operasjoner og statlige logistikkprosjekt i områder der natur- eller menneskelige katastrofer inntreffer. Med vår ekspertise og verdensomspennende nettverk, er vi klare til å håndtere utfordrende logistikkbehov til og fra konfliktområder.

Kontakt oss i dag

Transport til og fra konfliktområder 

For øyeblikket opererer vi i følgende områder: 

  • Afghanistan
  • Afrika
  • Irak
  • Balkan 

Hva er government logistics? 

Government logistics hos DSV er logistikktjenester som er spesielt utviklet for å imøtekomme de unike utfordringene og kravene ulike organisasjoner, regjeringer eller fredsbevarende operasjoner kan møte. Dette inkluderer for eksempel transport av overdimensjonerte varer, farlig gods eller nødhjelpsmateriell til og fra konfliktområder med begrenset infrastruktur.  

Nødhjelpslogistikk 

All tid teller under en katastrofe eller nødhjelpssituasjon, men det er allikevel viktig med grundige forberedelser, presisjon og erfaring både før, under og etter transport. Med DSV’s verdensomspennende nettverk, er vi tilgjengelige med nødhjelpslogistikk, som frakt av mat, medisinsk utstyr, reservedeler og mer. Ved å tilby transportalternativer via sjø, luft og land, håndterer vi det omfanget av nødhjelp som trengs. Les mer om vår logistikk til nødhjelp

Fredsbevarende operasjoner 

Ved å sikre effektiv og trygg levering av nødvendige forsyninger, utstyr og ressurser til konfliktområder, er det med på å støtte opprettholdelsen av stabilitet i området. På denne måten kan fredsbevarende styrker og organisasjoner effektivt håndtere utfordringene som oppstår i krevende og ofte farlige miljøer. 

Statlige logistikkprosjekt 

Government logistics spiller en avgjørende rolle i å sikre at offentlige organisasjoner og myndigheter har tilgang til nødvendige ressurser når de trengs. DSV kan også håndtere fortolling, ordrehåndtering og intern bemanning for industrielle prosjekter i konfliktområder. Med lokal ekspertise kan vi dermed bidra til å sysselsette lokal arbeidskraft. 

Skreddersydde logistikkløsninger til uventede utfordringer  

Gjennom årene har vi bidratt til å hjelpe en rekke ledende organisasjoner ved å tilby transportløsninger, lager, kunnskap og støtte. I møte med uventede utfordringer leverer DSV skreddersydde logistikkløsninger tilpasset det aktuelle prosjektet. 

Frakt av farlig gods 

Farlig gods er stoffer og gjenstander som kan utgjøre en risiko for helse, sikkerhet eller miljø. Derfor er det strenge regler for hvordan slike forsendelser skal håndteres. DSV sørger for at all farlig last blir håndtert i tråd med strenge internasjonale forskrifter og sikkerhetsstandarder. Dette bidrar til å sikre trygg transport og levering av viktig varer og utstyr til områder med varierende infrastruktur. 

Temperaturkontrollert transport 

Vi tilbyr temperaturkontrollert transport av sensitive produkter over hele verden. Dette kan være matvarer, ferskvarer, farmasøytiske eller medisinske produkter. Vi foretar en risikovurdering for alle transportruter slik at vi har full kontroll over at varene blir håndtert, administrert og lagret ved riktig temperatur gjennom hele transporten i henhold til Good Distribution Practice (GDP)

Multimodale løsninger 

Transport til konfliktområder kan by på utfordringer på grunn av delvis eller fullstendig fravær av en fungerende infrastruktur. Med våre mange transporttyper og fleksible multimodale løsninger kan vi kombinere forskjellige fraktalternativer for å nå din destinasjon. Vi tilbyr også forskjellige typer skip til sjøcharter for spesialtransport. 

Rute- og risikoanalyser 

DSV gjennomfører risikovurderinger og detaljerte rute- og risikoanalyser for å ta hensyn til eventuelle utfordringer eller begrensninger. Dette kan for eksempel være i forhold til infrastruktur, klima, årstid og den politiske situasjonen i landet.  

Kontakt oss for hastehenvendelser og spørsmål om dine prosjekter 

Uansett hva prosjektet ditt er, har vi de logistiske løsningene skreddersydd til deg. Vi vurderer løsninger basert på din individuelle situasjon, slik at vi kan samle de nødvendige ressursene og tilby de mest relevante tjenestene. For hastehenvendelser angående prosjekter i konfliktområder, kan du nå oss hele døgnet på +47 90 72 29 35 eller kontakte oss online. 

Kontakt oss

Noen spørsmål?   

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Prosjekter