Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Industriell prosjektlogistikk

Industriell prosjektlogistikk er en av våre tilbud innenfor prosjekttransport. Enten du behøver frakt av overdimensjonert gods, transport til avsidesliggende lokasjoner på tvers av kontinenter, eller tidskritiske forsendelser av komponenter, ser vi alltid fram til å løse utfordringene knyttet til ditt prosjekt.  

Optimale transportløsninger for tung og overdimensjonert last 

Å frakte tung og overdimensjonert last kan være en utfordring og krever nøye planlegging enten det er snakk om vindturbiner, løsmasse eller hele anlegg. Tunggodstransport som ikke passer inn i vanlige containere eller fly krever en individuell transportplan. Med et verdensomspennende nettverk for spesialtransport, tilbyr vi en rekke transporttyper

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Sjø 

Transport med sjøfrakt kommer med flere fordeler når det er snakk om tung og overdimensjonert last til industrielle prosjekter. For store trekk og ikke-containeriserte laster bruker vi break bulk. Det vil si at istedenfor å transportere lasten i kasser, fat eller enhetsbelastninger festet til paller, vil våre spesialiserte break bulk-skip håndtere tung last raskt og trygt med løftekraner. I tillegg til et lavere karbonutslipp enn veitransport, gir sjøfrakt muligheten til å frakte store mengder last på en gang, og redusere trafikkbelastningen på veiene i områder med begrenset infrastruktur. Les mer om skreddersydde tjenester for sjøtransport her.

Vei 

Veitransport med last som avviker fra standarddimensjoner eller overskrider vektgrensene for standardtransport, krever dispensasjon. Dette er en midlertidig eller spesiell tillatelse om å fravike fra vanlige forskrifter, regler eller retningslinjer. Frakt av tunge, overdimensjonerte varer bør gjennomføres i lav hastighet. For å sørge for at normal ferdsel i trafikken hindres minimalt, utføres gjerne disse oppdragene om natten. Det er ikke uvanlig at broer må forsterkes om frakten overskrider vektbegrensningene til broen. 

Jernbane 

Jernbanetransport er en god løsning dersom du vil dra nytte av jernbanenettet og dens kostnadseffektivitet for store og tunge laster. Jernbaneinfrastrukturen har god kapasitet til å håndtere tunge komponenter med stort volum, som muliggjør stabil og effektiv transport. I tillegg er transport med tog som regel et grønnere valg, sammenlignet med veitransport i samme strekning.  

Fly 

Flyfrakt har flere begrensninger når det gjelder vekt og størrelse på spesiallast enn transport via sjø eller land. Men i tilfeller der hastighet er avgjørende eller vei- og sjøtransport ikke er mulig, kan flytransport være et godt valg for rask levering. 

Lang erfaring i ulike nøkkelbransjer 

DSV består av et team med erfarne logistikkeksperter med spesialisering i forskjellige industrier. Dette er for å sikre optimal håndtering av ulike prosjektutfordringer i flere bransjer. Vi tilbyr ekspertrådgivning og tilpasser ulike løsninger innenfor, men ikke begrenset til:

  • Olje
  • Gass
  • Petrokjemisk
  • Energi
  • Gruvedrift
  • Ingeniørfag 

Effektiv håndtering av spesiallast 

Industrielle prosjekter krever effektiv håndtering av uvanlig last, slik som tungt utstyr, spesialdimensjonerte enheter og farlig gods. Å overholde forskrifter, få autorisasjon og administrering av fortolling på flere stadier av reisen er en viktig del for å sikre jevn og effektiv bevegelse av godset. Du kan stole på at våre eksperter sitter klare til å betjene dine mest komplekse logistikkspørsmål og hjelpe deg med førstehåndsinformasjon og oppdatert kunnskap om relevante lover og forskrifter.  

DSV’s Kvalitetssikringssystem QHSE 

I tillegg til å sikre at logistikken til dine industrielle prosjekter lever opp til alle internasjonale forskrifter, sørger vi også for at vi oppfyller våre egne strenge sikkerhetsstandarder gjennom vårt kvalitetssikringssystem QHSE. Med dette kan vi systematisk samle inn betydelige data gjennom hele verdikjeden som omfatter prosesser innenfor Kvalitet (ISO 9001), Helse og Sikkerhet (ISO 45001) og Miljø (ISO 14001). Dette utgjør et solid beslutningsverktøy som støtter kontinuerlige forbedringer, økt effektivitet, reduksjon av feil og forbedret generell forretningsprestasjon. Slik minimeres risiko for mennesker, forsendelser og omgivelser for den tjenesten og kvaliteten du behøver. 

Din samarbeidspartner av industrielle prosjekter  

Alt i næringslivet begynner med velfungerende logistikk. Som verdensledende innen dette feltet ønsker vi å bygge sterke relasjoner med våre kunder slik at du får maksimalt utbytte av tjenestene. Når du trenger spesiell prosjekttransport, kan du la våre spesialister planlegge og utføre jobben. Ikke nøl med å ta kontakt med oss for et samarbeid. For hastehenvendelser er vi tilgjengelig døgnet rundt på +47 90 72 29 35. 

Kontakt oss

Noen spørsmål?   

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Prosjekter